سفره امیدواران سکه ثامن

سفره خالی مالباختگان سکه ثامن در تجمع اعتراضی مقابل ساختمان دادستانی کل کشور
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: