معاشقه ی دکتر احمدی نژاد

قسمتی از دیالوگ ِ تاثیرگذارِ دلدادگی ِ رئیس جمهور قبلی ِ منتخب امت حزب الله، دکتر حاج سید محمود احمدی نژاد به معشوقه جدیدش

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: