زمینه های برآمد جمهوری اسلامی

«گفتگو» برنامه ای از سیروس ملکوتی
مهمانان: خانم منیره برادران و آقایان جلال ایجادی، حسن مکارمی و فرهنگ قاسمی
زمینه های برآمد جمهوری اسلامی

پاریس، ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۸ فوریه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

برگرفته از: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: