مناظره زیبا کلام،زاهدی و دوشوکی درباره چهلمین سالگرد انقلاب

تلویزیون ایران اینترنشنال : مناظره صادق زیبا کلام، نادر زاهدی و عبدالستار دوشوکی درباره چهلمین سالگرد انقلاب در ایران

 

مناظره صادق زیبا کلام، نادر زاهدی و عبدالستار دوشوکی
درباره چهلمین سالگرد انقلاب در ایران

 

در مورد این تحلیل و ادعا که "آخوندها انقلاب را دزدیدند",صادق زیبا کلام می گوید این تحلیل و ادعا سطحی و کودکانه و خنده دار است. او مدعی می شود که بطور طبیعی روحانیون توانستند بعنوان یک جریان اجتماعی قدرت را به دست بیارند.

بطور طبیعی یعنی عادی و بدون حذف و سرکوب دیگران. یعنی بدون زندان و شکنجه و اعدام.  اگر قدرت روحانیون یک قدرت طبیعی بود پس چرا خمینی همه قلم ها را شکست و احزاب را ممنوع کرد و سرکوب و شکنجه و کشتارهای وحشتناک براه انداخت؟ قبضه کردن قدرت از طریق لوله تفنگ و چوبه دار و شکنجه و خفقان و ستمگری و کشتار بیرحمانه زندانیان, طبیعی نیست.

متاسفم آقای زیبا کلام که جنابعالی حتی الفبای ابتدایی علوم سیاسی و اجتماعی را درک نمی کنید یا . . . . . .

لینک به ویدئو

.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

نظر : 
منظور آقای زیبا کلام از بطور طبیعی این است که انقلابی که با اسلحه به پیروزی برسه طبیعتا اون که زورش بیشتره قدرت را خواهد برد و این درست هست. فقط اون قسمت «زورش بیشتره» رو درز گرفت. اگر رژیم بطور «طبیعی» قدرت را در دست نمیگرفت، حتما مجاهدین و چریکهای فدایی که تا بن دندان مسلح شده بودند و به دنبال تسخیر مواضع قدرت بودند امروز بجای آخوندها «بطور طبیعی» آقای ایران بودند. لذا.. بیله دیگ.. بیله چغندر! آن گونه بقدرت رسیدن بطور «طبیعی» هم هژمونی اش فراهم میشه. این «طبیعت» در ذات این انقلاب بود. حال نامش را دزدی انقلاب بگذارید، طبیعی بگذارید، در اصل ماجرا تغییری نمیدهد که همه برای رسیدن به قدرت مطلقه و نه کمتر تلاش میکردند. خمینی ندزدیده بود رجوی یا توده یا فدایی ها یا دیگری میدزدیدند. هیچکدام بدنبال دمکراسی و حقوق مردم نبودند. دمکراسی بهانه رسیدن به قدرت مطلقه بود.
عدم انتشار شده: 
false