صفحه دو بی بی سی رابطه ایران و پاکستان ـ عربستان سعودی

برای عربستان به خاطر حمله‌هایش، خط ونشان می کشد، همزمان نخست وزیر پاکستان، برای ولیعهد عربستان فرش قرمزی مجلل پهن کرده است. چه اتفاقی دارد می افتد؟ نزدیک شدن پاکستان به عربستان، چه مفهومی برای منطقه و به خصوص ایران دارد؟


صفحه دو: رابطه ایران و پاکستان در پرتو نزدیکی پاکستان و عربستان سعودی

         

 

نظردهی با فیسبوک: