جزئیات تازه از پرونده قتل کلاهی؛ «صدور دستور ترور از زندان»‎