کاخ سفید: نزدیک به ۲۰۰ سرباز آمریکایی در سوریه باقی می‌مانند