پان فارسیسم: همچنان در گیجی و سر درگمی

در کشوری های استبدادی همچون کشور جمهوری جهل و جهالت و استعمارگر داخلی اسلامی ایران که در زندان های کهریزکی حتی به مردان زندانی تجاوز جنسی میشود, مسئله مهم فکری برای روشنفکران دینی , رفتن به توالت با پای راست و یا با پای چپ و برای روشنفکران پان فارسیسم نوشتن حلیم با « ح » و یا با « ه » می باشد. در ضمن فراموش نکنیم که در قرن بیست و یک هم زندگی میکنیم.

چندی پیش مقاله در باره غذای  ( حلیم.. ویا هلیم ) منتشر شد که نویسنده مقاله منبع اطلاعی این غذا را از لغت نامه (( دهخدا )) معرفی کرده بود. در این نوشته اضافه شده بود که  ((  اما در تفاوت هلیم و ریشه عربی حلیم شکی نمیتوان داشت )). کسانی که در اروپا و امریکا تحصیل کرده اند می دانند که در باره موضوعات تحقیقی , مینیمم به دو منبع اطلاعاتی احتیاج است که موضوع مورد تحقیق , بطور دقیق ارزیابی شود. در کامنتی که برای این مقاله نوشتم , به اطلاع رساندم که از دو فرهنگ  یعنی از فرهنگ (( عمید )) و از فرهنگ (( دهخدا )) که خود نویسنده این مقاله اشاره کرده بود استفاده کردم. و برای اینکه شک و تردیدی هم در باره  تعریف این لغات  نداشته باشیم , اسم کتاب, جلد کتاب, صفحه کتاب, ستون صفحه , حتی چندمین شماره کلمه در این ستون را با شماره ISBN معرفی کردم. ولی نویسنده مقاله نه تنها این منابع اطلاعی را قبول نکرد, بلکه مرا  به این ترتیب (( لاچین جان زشته آدم بره از ویکی مطلب بیاره همچی بگه که انگار خودش همه اینها رو از قبل میدونسته. همون رو هم که آوردی خوب مطالعه نکردی. بازهم خراب کردی خخخخخ...شما هرچه آوردی حرفهای من هست فقط بعلت بی سوادی نتونستی ویکی پدیا رو خوب مطالعه کنی و باز خراب کردی )) محکوم کرد. من منابع اطلاعی این موضوع را که در کامنتم گذاشته بودم در اینجا باز دوباره می آورم . قضاوت را به عهده شما عزیزان میگذارم..

..

آنچه که من در کامنتم آوردم...

هلیم.. صفت..عربی .. یعنی چسبنده, هر چیز چسبنده.... فرهنگ عمید.. جلد دوم. صفحه 1974 ستون دوم .. کلمه ششم از بالا..

آنچه من در کامنتم آوردم ..

حلیم...صفت.. عربی..یعنی بردبار, شکیبا, حلماء و احلام جمع... و نیز به معنی پیه, و شتر فربه.. در فارسی « آشی » را میگویند که با گندم و گـــوشــت پختـــــه لـــــــه شـده درست میکنند..{ نگاه کنید هریسه }..فرهنگ عمید...جلد اول.. صفحه 805 ..ستون دوم... آخرین کلمه...با همان شماره

آنچه که من در کامنتم آوردم..

((-هریسه....اسم.. عربی....نوعی آش که از گوشت پخته له شده و گندم پخته نرم کرده درست میکنند باین طریق که گندم و گوشت بی استخوان هر دو را جدا جدا طبخ میکنند بعد آنها را باهم در دیگ می ریزند و روی اتش میگذارند و با کفچه بهم میزنند تا خوب پخته و مخلوط شود, در فــــارســـی آن را { ریس } و { حــــــلیــــم } هم میگویند..فرهنگ عمید...جلد دوم...صفحه 1969... ستون اول ...کلمه دوم از بالا...با همان شماره ISBN بالائی...)).

آنچه که کم در کامنتم آوردم..

حلیم....گندم با...هریسه...آشی که از گندم و گوشت لــــــه شده تهیه میشود. ...فرهنگ دهخدا... جلد اول.......صفحه 1044.... ستون اول..... کلمه اول.... با همان شماره

آنچه که من در کامنتم آوردم..

((- هلیم.....خوراکی است که از بلغور گندم و گوشت می پزند و در ضمن پختن پیوسته به هم می زنند تا لعاب بگیرد و سپس بر آن روغن و گونه ای از ادویه معطر ( بیشتر دارچین ) می ریزند... فرهنگ دهخدا....جلد دوم... صفحه 3172 .... ستون دوم... نهمین کلمه از بالا.....ISBN 964 03 9385 1 ))..

نتیجه... همانطور که ملاحظه می شوداطلاعات جمع آوری شده من در کامنت قبلی نه از (( ویکی )) بوده و نه از ( گوگل )..درست از همان منبع است که خود نویسنده به آن اشاره کرده بود. ولی مسئله مهمتر از این است. مسئله طرز فکر انعطاف ناپذیر مکتب پان فارسیسم  (( مرغ یک پا دارد )) است . این طرز فکر بر میگردد به جامعه ای کثیر المللی  که فقط یک قشر از جامعه بخاطر اینکه با زور سر نیزه زبانشان را با زور و سر نیزه بر روی سایر ملل تحمیل شده است , خیال میکنند هرچه آنها می نویسند و می گویند (( درست و صحیح )) است. در ثانی ما در منطقه ای از نقطه جهان زندگی میکنیم که سه فرهنگ (( تورکی- عربی - فارسی )) به هم تنیده شده است. نمی دانم این همه سعی و کوشش برای عرب (( زدائی )) برای چیست؟ ایرانیان لااقل خوشحال باشند که شکست ساسانیان از اعراب باعث شد که دروازه های  علم و دانش به روی مردمان عادی باز شد و تمام شاعران و دانشمندان بعد از این شکست پا به عرصه وجود گذاشتند. در صورتی که در زمان ساسانیان علم و دانش مخصوص آقا زاده های درباری بود.

 

 

 

 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کار بر گرامی Assad Sadiq
قانون اول ترمو دینامیک ... انرژی را نه می توان ساخت و نه میتوان از بین برد. انرژی فقط یک فرم به یک فرم دیگر تبدیل میشود. حزب رستاخیز از بین نرفته است بلکه به تفاله های حزب رستاخیز تبدیل شده است....بهترین ها را برایتان آرزومندم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان...
بخاطر اینکه گیجی و سر در گمی پان فارسیسم بار دیگر ثابت شود , اجازه بدهید این دو جمله را با هم مقایسه بکنیم...
1- مسئله مهم فکری برای روشنفکران دینی , رفتن به توالت با پای راست و یا با پای چپ و برای روشنفکران پان فارسیسم نوشتن حلیم با « ح » و یا با « ه » می باشد..
2-یکی از شماها در کامنتی به طعنه حتا با پای چپ مستراح رفتن را هم به پان فارسیسم ربط داده بود..
همانطور که میبینیم در جمله اولی , رفتن به توالت با پای چپ فقط ربط داده میشود به روشنفکران دینی , نــــــه بـــه پـــان
فـــارسیســـم.
نتیجه.... بعضی ها یا نمی توانند زبان مادریشان را بخوانند و یا نمی توانند درک بکنند و یا هردو و یا اینکه بخاطر کامنت گذاری هر چه که دلشان خواست بنویسند و همه چیز را (( عوضی )) بگیرند . این یک نمونه از گیجی و سردر گمی قشری از جامعه است .
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی از شماها در کامنتی به طعنه حتا با پای چپ مستراح رفتن را هم به پان فارسیسم ربط داده بود. آنچه شماها خوب انجام میدهید و کیانوش توکلی از درک آن عاجز است اگرنه شماها را با تیپا از این سایت بیرون می انداخت این است که بر هرکس که به ایران و ایرانی عشق میورزد، برچسب پان فارس فاشیست هرچه بخواهید می بندید و انواع توهین را روا میدارید. حتا اگر یک نظر ساده در مورد یک کلمه در بخش فرهنگی بگذاریم نتیجه پان فارسیسم و فاشیسم میگیرید. این آزادی بیان نیست سوء استفاده از آزادی بیان و یک توهین است. آقای توکلی در این سایت به ایرانیان و فارس زبانان توهین میشود. اگر خود شما از درک این مساله عاجز هستید نظر چند صاحبنظر بیطرف رو بپرسید. تصور شما بر این است که سایت گویا و دیگران که خزعبلات اینها را درج نمیکند بخاطر عدم رعایت آزادی بیان است؟ و اما پاسخ جناب لاچین در ادامه