چرا جمهوری اسلامی به سقوط نزدیک است؟

ملت باید با هر روش و بیانی که توانایی دارد از آقای خامنه ای بخواهد که از رهبری استعفا کند و روحانیت به مساجد و حوزه ها برگردد. در غیر اینصورت، توسط ملت به عذابی سخت گرفتار و زندان اوین همچون زندان باستیل در انقلاب کبیر فرانسه فتح و زندانیان آزاد خواهند شد

 

 

با زبان ساده و دو دوتا چهارتا:

1-مردم کشور انگلیس از سال 1215 میلادی برای شاه شورای مشورتی تعیین کردند که شاه کارهای حساس را با مشورت این شورا انجام دهد. بتدریج با مبارزه ی مردم اختیارات وقدرت از شاه گرفته و به پارلمان یعنی نمایندگان مردم داده شد به شکلی که در سال 1688 میلادی نفر اول کشوریعنی شاه هیچکاره و در عوض پارلمان صاحب اختیارات وقدرت تام و تمام شد که درشخص نخست وزیر تجلی پیدا میکند.
2- آمریکا تا سال 1776مستعمره ی انگلیس بود و بعد از آن به رهبری جرج واشنگتن به استقلال رسید و جرج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا شد. جالب است که تمام رئیس جمهورهای امریکا (به غیر از یک رئیس جمهورکه سه دوره رئیس جمهور شد) یک یا دو دوره ی چهار ساله رئیس جمهور بوده اند و در این دویست و چهل سال ، دموکراسی بدون هیچگونه انقطاعی تداوم داشته است.
3-کشور اسرائیل درسال 1948 بوجود آمد.علی رغم اینکه نام اسرائیل تداعی حکومت دینی یهودیان را میدهد ،تمام احزاب سکولار و دینی از جمله حزب کمونیست آزاد است و احزاب در صورت پیروزی در پارلمان میتوانند دولت را به ریاست نخست وزیر تشکیل دهند. اعراب ساکن اسرائیل نیز در مجلس نماینده دارند که میتوانند با ائتلاف با سایر احزاب در دولت سهیم شوند. رئیس جمهور مقامی تشریفاتی است.
4-هندوستان در سال 1947 که مستعمره ی انگلیس بود مستقل شد. همزمان پاکستان از هندوستان جدا که بعدها به دو کشوربنگلادش وپاکستان تجزیه شد.دموکراسی هندوستان تا کنون تداوم داشته اما پاکستان با کودتاهای نظامی متعدد رو برو بوده است.
5- واما کشور استبداد لانه کرده ی ما ایران: در 14 مرداد 1285 شمسی مشروطه به امضا مظفرالدین شاه رسید.در 24 مرداد یعنی ده روز بعد مظفر الدین شاه مرد و فرزندش محمدعلی میرزا به سلطنت رسید. محمدعلیشاه بنای نا سازگاری با مشروطه گذاشت و در تیر 1287 شمسی مجلس را به توپ بست و تعداد زیادی از آزادیخواهان را کشت و مشروطه را کامل تعطیل کرد. با مقاومت مردم ایران و بخصوص مردم تبریز به رهبری ستارخان ، محمدعلیشاه شکست سختی خورد و در تیر 1288 مجددا مشروطه بر قرار و پسر دوازده ساله ی محمدعلیشاه بنام احمد شاه با نیابت عضدالملک به پادشاهی رسید. شیخ فضل الله نوری توسط انقلابیون که از حامیان استبدادی محمدعلیشاه بود اعدام شد. او حکومت مشروطه ی مشروعه از همین نوع حکومتی که در ایران هست منهای جمهوری یعنی از نوع شاهیش میخواست.

11 سال بعد یعنی در سوم اسفند 1299 رضاخان میر پنج به کمک سید ضیاءالدین طباطبایی و انگلیس کودتا کرد. در نهم ابان 1304 قاجار از سلطنت خلع وموقتا سلطنت به رضاخان محول شد. در 4 اردیبهشت 1305 رضاخان ،رضا شاه شد و تاجگذاری کرد.در شهریور 1320 رضاشاه بخاطر نزدیکی به المان ها توسط انگلیس و متفقین از سلطنت خلع و به جزیره ی موریس و سپس افریقای جنوبی تبعید شد.با تبعید رضا شاه فرزندش محمد رضا توسط انگلیس به سلطنت رسید.

شاه در 25 مرداد 1332 به علت مخالفت و توطئه بر علیه ملی شدن نفت از کشور و از ترس مردم فرارکرد.اما مجددا به کمک امریکا و انگلیس و روحانیت به رهبری آیت الله کاشانی و اوباش ،همچون شعبان جعفری مشهور به شعبان بی مخ به قدرت باز گشت و هزاران نفر از جمله وزیر خارجه ی دکتر مصدق را اعدام و مصدق رهبر نهضت ملی را زندانی کرد.

در 26 دیماه 1357 برای همیشه شاه توسط ملت ایران از کشور اخراج و در 22 بهمن 57 سلطنت برای همیشه منقرض و انقلاب پیروز شد.بعد از انقلاب مهندس بازرگان نخست وزیر و کابینه ای فراگیر از تمام احزاب از جمله جبهه ی ملی، حزب ملت ایران، نهضت ازادی ،جاما و کسانیکه بعدا از اعضای اصلی حزب جمهوری اسلامی شدند تشکیل داد.اما این ازادی ها دیری نپایید و با شروع جنگ ایران و عراق در 31 شهریور 1359 آزادیخواهان در سطح بسیار گسترده سرکوب شدند.در 30 خرداد 1360 با خلع بنی صدر از ریاست جمهوری، تمام احزاب و سازمان ها و اعضایشان در سطح بسیار گسترده و به طور کامل سرکوب و کشتار و اعدام و تبعید و فراری شدند.

به اقرار خود اقای خمینی جنگ برایشان نعمت بود و اقای خمینی به جای جنگ جنگ تا پیروزی شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم سرداد. یعنی اقای خمینی اراده کرده بود دنیا را فتح کند و در زیر سلطه ی حکمت دینی خود در بیاورد ،بدین منظور8 سال به جنگ ادامه داد. اما سر انجام بخاطر جلوگیری از شکست کامل در جنگ مجبور شد جام زهر را نوشیده و قطعنامه ی 598 سازمان ملل را بپذیرد. اقای خمینی که در سال اخر عمر در شرایط روحی بسیار سختی بود در 13 خرداد 68 فوت کرد و اقای خامنه ای به ولایت مطلقه رسید.اقای خامنه ای نیز همچون اقای خمینی تمام ازادیخواهان را سربه نیست و یا از کشور فراری داد و اجازهی هیچگونه ازادی بیان به ملت نداد و نداده است. به تصور داشتن بمب اتم که امنیت برایشان بوجود می اورد میلیاردها دلار در تاسیسات اتمی هزینه کرد که سرانجام مجبور شد بدستور سازمان ملل و کشورهای قدرتمند در ان بتن بریزد.اقای خامنه ای از طرف ملت قهرمان ایران با جنبش های بزرگی همچون 9 خرداد 71 مشهد و 18 تیر 78 و جنبش سبز 1388 و جنبش دی ماه 96 روبرو که جنبش اخیر ادامه داشته و تا رسیدن ملت ایران به ازادی و دموکراسی ادامه خواهد داشت. به تبعیت از جنبش دیماه 96 ملت ایران وبه اقرار رئیس جمهور ولایت مطلقه، امریکا نیز تحریم های فلج کننده بر علیه رژیم وضع کرده است.

**************************

ملت قهرمان ایران، از نوشته های بالا چه نتیجه ای می گیریم؟

به غیر از عنصر آزادی ، عنصر و عامل دیگری برای این همه پیشرفت در کشورهای انگلیس و امریکا و هندوستان و اسرائیل و... وجود دارد؟ و این همه فقر و فلاکت و فساد و کشت و کشتار در کشور ما ایران دلیلی به غیر از استبداد و دیکتاتوری و نبود ازادی بیان وجود دارد؟ آخوندی که یک مغازه ی بقالی را اداره نکرده چگونه میتواند کشوری به پهنای ایران را اداره کند؟در حکومت های استبدادی باید بکشد تا کشته نشود. چرا پاکستان در 4 جنگ با هندوستان شکست خورد و در میان کشورهای جهان از احترامی که هندوستان برخوردار است ، برخوردار نیست؟به غیر ازکودتاهای متعددی که در پاکستان صورت گرفته و دموکراسیش همچون هند تداوم نداشته است دلیل دیگری هست؟ کشور کوچکی بنام اسرائیل چه از نظر مساحت و چه از نظر جمعیت چرا توانسته در 4 جنگ که با اعراب داشته پیروز شود؟ عامل دیگری به غیر از ازادی که هم پشتوانه ی ملی داشته و هم توانسته با دموکراسی های سایر ملل پیوند برقرار کند و از امکانات انها استفاده کند وجود دارد؟ در حکومت های ازاد و دموکراتیک چابلوسی هیچ معنی و جایگاهی ندارد اما در حکومت های دیکتاتوری و استبدادی حد و مرزی ندارد.(اقای آیت الله سعیدی، امام جمعه و نماینده ی اقای خامنه ای در قم، از قول قابله ی مادر اقای خامنه ای میگوید زمانیکه اقای خامنه ای متولد شد ، گفته یا علی)

ملت قهرمان ایران: فقر بدترین بیماری است ،چرا که سرطان ممکن است یکی از اعضا خانواده را بیمار کند اما فقر تمام اعضای خانواده را بیمار و گرفتار میکند. با پیشرفت تکنولوژی فقر، نتیجه و عملکرد بی لیاقتی و بی عرضه گی حاکمان یک کشور است.
به هنرستانی که تدریس میکردم رفته تا احوال همکاران را بپرسم، معلم جغرافیا برگه ی امتحانی شاگردی را نشانم داد که شاگرد در جواب سئوال<< دانشمندان دلایل خشکسالی را چی میدانند؟>> نوشته بود:<<وجود علم الهدی امام جمعه ی مشهد>>. این یعنی اوج ورشکستگی نظام جمهوری اسلامی است.
ملت قهرمان ایران بیایید همه با هم یک سؤال از اقای خامنه ای بکنیم: چرا بخاطر سعادت و پیشرفت و رفاه ملت ایران استعفا نمی کنید؟اگر کشور به ازادی و دموکراسی برسد مثل تمام کشورهای ازاد به رشد و پیشرفت و ترقی خواهد رسید و همه با اندک تلاشی به درامدی معقول که ابرومندانه زندگی کنند خواهند رسید.همچنانکه درامد کارگر اروپایی در سال 500 ملیون تومان و درامد کارگر ایرانی در سال 20 ملیون تومان هم نیست و با استعفای اقای خامنه ای تحریم های امریکا را نیز نخواهیم داشت و درامد ایرانی ها نیز در سایه ی ازادی بتدریج به درامد کشورهای دیگر از جمله اروپا خواهد رسید.

فقر و فساد و رانت و دزدی و چپاول و غارت و فلاکت تمام کشور را فرا گرفته است و کشور کاملا در لبه ی پرتگاه قرار دارد و هیچ راه برگشتی برای ان وجود ندارد ،پس ملت باید با هر روش و بیانی که توانایی دارد از اقای خامنه ای بخواهد که از رهبری استعفا کرده و روحانیت به مساجد و حوزه ها برگردد،در غیر اینصورت توسط ملت به عذابی سخت گرفتار و زندان اوین همچون زندان باستیل در انقلاب کبیر فرانسه فتح و زندانیان آزاد خواهند شد.

دوستان حاکمان ایران چه کشورهایی هستند؟سوریه(بشار اسد جنایتکار و پدرش بیش از پنجاه سال است که بر سوریه حکومت میکنند کجای این حکومت جمهوری است که پدر و پسری بیش از پنجاه سال حکومت کرده و ملیون ها نفر از ملتشان را برای بقای حکومتشان کشته و اواره کند.) و کره ی شمالی که پدر بزرگ و سپس پسر و اکنون نوه حکومت کرده و اسم کشورش را هم گذاشته کره ی شمالی دموکراتیک و همچنین ونزوئلا که با قیام ملتش روبروست و هر لحظه ممکن است حکومتش کله پا شود. چین و روسیه هم که گمان میکردیم دوست اقایان هستند از حاکمان ایران فاصله گرفته و سعی میکنند تحریم های امریکا را رعایت کنند. کشوری همچون ایران که با تمام دنیا سرجنگ دارد دیگر پیشرفت و ترقی و رفاه شهروندانش چه معنایی دارد؟
اصلاح طلب و اصول گرا هیچ تفاوتی با هم ندارند. بارها از زبانشان شنیده ایم که هر دوجناح بیان کرده اند که در یک کشتی قرار دارند. یعنی اگر کشتی غرق ش

ود همه ی انها غرق میشوند. نمونه اش سید محمد خاتمی رهبر اصلاح طلبان است که گفته اگر در کشور دموکراسی باشد ما باید ته صف برویم.!!آهای ملت از این جمله بوی خیانت نمی اید؟ من معلم در یک حکومت ازاد و دموکراتیک افتخار میکنم که مدیر یک مدرسه ی 5 کلاسه باشم، اما حاضرم صد سال زندان باشم و یک روز رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران نباشم. یاجنبش دی ماه 96 را مشتی اوباش خوانده، من به اومیگویم اوباش کسانی هستند که در این 40 سال به علت سوء مدیریت ،مردم ایران را به روز سیاه نشانده اند.

حال ملت قهرمان ایران شما بگویید ملتی که از اولین انقلابش نزدیک 113 سال برای آزادی و عدالت و اجرای قانون گذشته و بارها برای رسیدن به ازادی قیام کرده است ،اکنون آزادی را در دسترس نمی بیند و جمهوری اسلامی به سقوط نزدیک نیست؟

مقاله را تقدیم می کنم به مادرانی که فرزندانشان را در راه ازادی ایران دادند و به انها اجازه ی عزاداری ندادند و در خفا گریه کردند و ما نامردمان از حال انها بی خبر بودیم ، به مادران زندانیان اعدام شده ی تابستا ن 67 که گفته ام و میگویم و خواهم گفت که مرا در کنار انها دفن کنید.

ایران، مشهد
سید هاشم خواستار، نماینده ی معلمان آزاده ی ایران
۸ اسفند ۱۳۹۷

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: