محمد امینی در دفاع از ایران و نقد سیاست ویرانگرانه قوم پرستان

چوب حراج به هوّیت تاریخی ایران و یک پارچگی
فایل شنیداری برنامه بنیاد آینده – یک کلمه- با محمد امینی در بیست و پنجم فوریه. چوب حراج به هوّیت تاریخی ایران و یک پارچگی این سرزمین زده اند.
برگرفته از: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
فدرالیسم
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دیگه دوران استعمارگری استثمارگری صد ساله ۲۵ میلیون فارس جاعل نژاد پرست مصرف کننده ساکن در سرزمینهای کویری بدون اب علف بر ۶۰ میلیون ترک لر عرب بلوچ ترکمن ساکن در سرزمینهای دارای منابع غنی خوش اب هوا حاصلخیز دارای تاریخ تمدن فرهنگ به سر رسیده..فقط مدل فدرالیستی سویسی