بررسي رسانه هاي اپوزيسيون -بي بي سي ، صداي امريكاو

گفت و گو کیانوش توکلی با عليرضا اردبيلي
ابتدا در باره "مستند "صدا -سيما و داستان روح اله زم صحبت شد و سپس در باره ميزان فالور ها و مخاطبين انان و تاثيرات انان در داخل كشورو در ادامه جايگاه شايعه،اخبار جعلي و عواقب رواني ان پرداخته شد و در پايان رسانه هاي فارسي زبان كشورهاي غربي همچون بي بي سي ،صداي امريكا ،راديو فردا و...بحث شد و سوالاتی از قبل در ارتباط با بی بی سی طرح شد که مهمان برنامه به آن پاسخ داد

 

کیانوش شما میتوانید دلایل ایراد و انتقاد مرا بطور خلاصه در زیر بیابید:
1-تلاش برای انعکاس درست اخبار و حوادث نه مورد ایراد بلکه سببی برای تشویق است. هشدارهای شما در این مورد قابل ایراد نیست بلکه آنچه که موردایراد من بوده ،سیبل کردن افراطی افراد یا منابع مرتبط با این اخبار است.
2-نمونه زم حتی اگر خود وی هم مامور حساب شود هزینه های کمی برای حکومت نداشته است، خودشان به دست خود چنان آبرویی از خودشان وخصوصا دستگاه قضای جمهوری اسلامی برده اند که هیچ اپوزیسیونی نمیتوانست جنان بکند. با پحش اخبار وشایعت نیمه راست ونیمه دروغ هیچ اعتباری برای خود نگذاشتند واگر الان ادعا میکنند که داستان از ابتدا تحت کنترل خودشان بوده است. ابروی رفته حکومت ب چنین اعلانی اصلا احیا شدنی نیست. ضمناهیچ کسی از اپوزیسیون جز چند سایت خبری و تلویزیونی زم را نه جز اپوزیسیون حساب کرده ونه جدی گرفته بود. ادعای شما اینکه فاجعهای رخ داده است برای من کاملا غیر قابل درک است.
3-بخشی از کار خبری و تفسیری روزنامه نگاران وموسسات خبری همیشه به قول انگلیسیها speculative است که با حدس و گمان وخیال و سناریوسازی مخلوط است. این کارا را همه از جمله خود شما همیشه انجام میدهند و هیچ ایرادی به آنها نیست، اخباری که جوانمردی پخش میکند عالبا دارای این خصلت اند.
4-بر عکس دفاع متعصبانه شما از بخش خبری بی بی سی فارسی این بخش خالی از اخبار نادرست ویا نادقیق نیست. یک نمونه اخیرش همان تحریف آشکار خبر مربوط به سخنان اقای رضا پهلوی در مورد برخی رسانه ها بود که آنهم نه یکبار بلکه چندین بار انجام شد. نمونه ها در این مورد متعددند. من حداقل سه نمونه مهم را در رابطه با اخبار مربوط به جریانات کردی در ذهن دارم. مثلا کردهای سورویه را درای اهداف جدایی طلبانه از سوریه اعلام کردند. ویا د رخبری پ ک ک را جریانی که خواهان تجزیه ترکیه وایجاد کردستان مستقل است معرفی کردند ویا اینکه کومله زحمتکشان را سازمانی تروریستی در خبر خود پخش کردند و ...در جریان لشگر کشی دولت عراق برای تسحیر کرکوک، بی بی سی فارسی بارها اخباری دروغ و خلاف واقع را از کردها و عراقیها از زبان خبرنگار خود نفیسه کوهنورد گزارش کرد و این در حالی بود که خبر گزاریهای دیگری از جمله بخش انگلیسی بی بی سی خبرهای متفاوت ومتناقض با اخبار بخش فارسی بی بی سی را اعلام میکردند. و...
5 -اخیرا یک بر رسی وشکایت جدی در مورد کل بی بی سی در جریان است که در آن بی بی سی متهم شده که از یک سیاست خبری خنثی و در عین حال به قول خودشان minimalistic پیروی میکند که هدفش نه انعکاس حقتقت بلکه پیشگیری از هر نوع شکایتی از سوی شنودگان وبینندگان بوده واغلب هم دیرتر از بقیه خبرگزاریها حرکت میکنند. بلی، اخبار نادرست بی بی سی ممکن است بسیار کم باشد ولی این اخبار اغلب گوش ودم بردیده بوده ومرده بوده و به حساب جیب ما در بریتانیا تهیه میشود.
6- در مورد تفسیرها از سوی کارمندان بی بی سی فارسی نیز گفتنی بسیار زیاد است، آنها معمولا جانبدارانه و در عین حال کم محتوی هستند. شما از من لینک نخواهید و من وقتم را برای آن تلف نخواهم کرد.
7- در مورد تنوع نظر مفسرین مهمان وضع وحشتناک است، آخرین نمونه آن همین برنامه پرگار چند روز پیش است. از نظر من مدیریت بخش فارسی بی بی سی فاسد است. این بخش هم در نظارت بر محتوی برنامه ها وهم اطمینان از اجرای مقررات بی بی سی در پخش نظرات مختلفی که جریانان عمده سیاسی و یا فکری را نمایندگی میکنندکاملا ناتوان و بی اراده است. شانتاژ و فشازر جمهوری اسلامی بر علیه کارمندان بی بی سی واقع به نفع جمهوری اسلامی تاثیر گذار بوده است.

آیا بی بی سی در دعوت از گرایشات و شخصیتها برای برنامه های خبری یا مباحث خود عادلانه و در عین حال مطابق نیازهای روز رفتار میکند یا نه؟

آیا بی بی سی در اجرای برنامه های خود به چالنج موثر در مقابل پاسخ شرکتکنندگان در مصاحبه ها ویا برنامه های خود دست میزند؟

آیا بی بی سی در اجرای این برنامه ها به طرفین یک گفتگو وقت مساوی اختصاص میدهد؟

ایا بی بی سی در مقابل هیاهو وجنجال افرینی بعضی شرکت کنندگان در مصاحبه ها عادلانه رفتار میکند؟

آیا بی بی سی در تنظیم اخبار خود دقت کافی به کار میبرد؟" (مثلا تجزیه طلب نامیدن گاه وبیگاه جریانات کردی در سایت فارسی یا تلویزیون خود)

آیا مجریان بی بی سی در طرخ سوال از مصاخبه گران مساوی رفتار میکنند؟

آیا مجریان وطراحان برنامه های بی بی سی در تنظیم اخبار و برنامه های خود تحت فشار جمهوری اسلامی قرار میگیرند؟

آیا بی بی سی فارسی در ترجمه اخبار خود از منابع انگلیسی دقیق عمل میکند؟
و.... چون وقتم کم است والان باید بروم بیرون به همین ها بسنده میکنم>

8-مهمترین انتقادی که بی بی سی فارسی در دهمین سالگز تاسیس خود چندی پیش به خود وارد دانست این بوده که نظرات نمایندگان جمهوری اسلامی در تفاسیر و بحثهای کارشناسانه حضوری کم رنگ داشته است. فرخ نگهدار، ملیحه محمدی و مرتبطین ودوستان آنان وزنی فراتر از وزن سیاسی خود در بی بی سی فارسی به دست آورده و در سایه روابط دوستی و باندی به یک پای ثابت آن تبدیل شده اند. اگر آنها را از بخش ختفاسیر خبری کنار میگذارند، بلافاصله در بخشهای دگیر برای آنان امکان فرام میکنند و...
9-بی بی سی فارسی حقیقتا از فقر مجری مبرز وحرفه ای در مباحث خود رنج میبرد، و مهمانان آن با هیچ نوع چالش و پرسشگری جدی در بسیاری از برنامه ها مواجه نمیشوند و...
10-اگر کیانوش همانقدر که یقه دیگران را در خبر سازی نادرست ویا نفوذ پلیسی میگیرد باید با خود نیز چنین رفتار بکند. نمونه های برای اثبات خلاف این برخورد کم نیستند و من نه میخواهم باعث رنجش وی شوم ونه وقتی برای ارائه تهیه لینک آنها خواهم گذاشت ولی چند نمونه رامثال می آورم: حد اقل تا چندی پیش هر کسی میتوانست هر مطلبی را در ایران گلوبال درج کند و خود کیانوش حتما نمونه های مشکوک متعدی از دخالت وزارت اطلاعات در این کا را سراغ دارد. بعلاوه، درب ایران گلوبال برای دادن پلاتفرم به افراد مورد سوال و یا تفرقه افکن اصلا بسته نیست، ویا تمرکز روی افراد مسئله ساز به جای تمرکز روی روشهای آنها لوث کردن موضوع و افریدن فضایی برای رشد تفرقه هر چه بیشتر است و...بزرگ کردن مسایلی چون مسئله زم وآمد نیوز درست آنچیزی است که نهادهای اطلاعاتی ایران میخواهند. پراختن مرتب وبیش از حد ضرور به این مسایل ، تبلیغی برای قدر قدرتی حکومت وگستراندن هر بیشتر جو بی اعتمادی است. این قبیل موضوعات باید در حد واقعی خود مورد توجه قرار گیرند ونه بیشتر وحد واقعی مثلا قضیه زم اصلا آنی نیست که کیانوش و یا به نوعی بعضی دیگر در فضای مجازی متعکس ساخته وبه آن نام فاجعه برای اپوزیسیون داده اند. مثلا سایت گویا، ایران امروز و یا عصر نو نمونه های موفقی در این مورد به نظر میآیند و...
امید که کیانوش را از خود نرنجانده باشم. من همانقدر به سلامت امنیتی خود مطمنم به همان میزان نیز به وی اطمینان دارم. 

آیا بی بی سی در دعوت از گرایشات و شخصیتها برای برنامه های خبری یا مباحث خود عادلانه و در عین حال مطابق نیازهای روز رفتار میکند یا نه؟

آیا بی بی سی در اجرای برنامه های خود به چالنج موثر در مقابل پاسخ شرکتکنندگان در مصاحبه ها ویا برنامه های خود دست میزند؟

آیا بی بی سی در اجرای این برنامه ها به طرفین یک گفتگو وقت مساوی اختصاص میدهد؟

ایا بی بی سی در مقابل هیاهو وجنجال افرینی بعضی شرکت کنندگان در مصاحبه ها عادلانه رفتار میکند؟

آیا بی بی سی در تنظیم اخبار خود دقت کافی به کار میبرد؟" (مثلا تجزیه طلب نامیدن گاه وبیگاه جریانات کردی در سایت فارسی یا تلویزیون خود)

آیا مجریان بی بی سی در طرخ سوال از مصاخبه گران مساوی رفتار میکنند؟

آیا مجریان وطراحان برنامه های بی بی سی در تنظیم اخبار و برنامه های خود تحت فشار جمهوری اسلامی قرار میگیرند؟

آیا بی بی سی فارسی در ترجمه اخبار خود از منابع انگلیسی دقیق عمل میکند؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: