تفاوت مهم ایران و کره شمالی از زبان گری سیمور، مشاور دولت اوباما