سپیده آزادی Die Morgendämmerung der Freiheit
به مناسبت 8 مارس، برای سپیده قلیان، و همه زنان آزادیخواه
09.03.2019 - 02:01
 
 
اعترافات اجباری فاقد سندیت است
سخنان سپیده قلیان و اسماعیل بخشی
که بیرون از زندان گفته اند سندیت دارد
.و پرچم آزادی زحمتکشان از ستمگری و استثمار است
 .مبارزه برای آزادی و برابری زنان پرتوان تر باد
 
 
 
 
 
 
 
 
 Missing media item.
 
 

A.Elyar

 

 

Die Morgendämmerung der Freiheit

 

 

Die ersten zehn Tage im Gefängnis

Dachte ich

Mein Bruder ist tot!

 

Ich schrie ... ich schrie ...

Zehn Tage

 

Ich konnte nichts essen

Ich wusste nicht, ob es Nacht ist 

Ich schrie ... ich schrie ...

 

Bis Sie,

Von meinen schweren Schreien

Und Aufständen 

Schwach wurden...

 

Beugsam haben Sie mich

In den "Verhörraum" gebracht...

Die Morgendämmerung brach an

 

Ich hörte seine verwundete Stimme ...

Mein Bruder Ismail

Er war am Leben ...

 

Wir bekommen dein Pulver! - Riefen Sie

 

Ich sagte: Ja, die herrschenden Götter,

Ich weiß, dass ich es nicht wusste 

Ich würde nicht auf diesem Stuhl sitzen ...

 

 
 
Missing media item.

 

Azadlıq şafağı

 

 

 

İlk on gün həbsdə

Düşündüm

Qardaşım ölübdür!... 

 

Qışqırırdım...Qışqırırdım...

 

On gün 

Yemək yiyə bilmədim...

Gecə  gündüzü bilmədim

Qışqırırdım...Qışqırırdım... 

 

Elə ki, onlar 

Ağır-bağrımdan

Dözümsüzlüyümdən

Dığladılar...

 

Dığladılar məni apardılar

Soru otağı yanına...

Onun yaralı səsini dinlədim...

*Qardaşım İsmayıl 

Sağ idi...

 

*

 

-Sizi **dartacayıq!... -dedilər

-Dedim: Bəli, hakim tanrılar 

Bilirəm, bilməsəydim 

Bu səndəldə oturmazdım...

 

 ----

*ruhi qardaş

**dəyirmanda un etmək 

 
 
Missing media item.
 
 
 
سپیده آزادی
 
 
 
 «...من ده روز نخست بازداشتم
تصور میکردم برادرم مرده است.

ده روز نه میتوانستم غذا بخورم، 
نه میدانستم شب است یا روز؟ 
فریاد می‌کشیدم، 
 
تا اینکه از بی‌قراری‌ها و
فریادهایم عاصی شدند
 
و نزدیک اتاق بازجویی‌اش بردند 
و صدای زخمی‌اش را شنیدم. 
 
برادرم اسماعیل زنده بود...
 
*
-پودرتان خواهیم کرد... 
-بله خداوندگاران قدرت
اگر من نمیدانستم که شما میتوانید ما را پودر کنید
که روی این صندلی نشسته نبودم...». سپیده قلیان.
 
از متن گزارش سپیده قلیان از شکنجه
 
 
 
 
 ------
* متن آلمانی و آذربایجانی صورتی از متن فارسی ست.
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما