چگونه قران عثماني تدوين شد ،تا ريخچه پيدايش آن چه بود

گفتگوی کیانوش توکلی با ازیز دادیار(بخش دوم)
آقای ازیز دادیار نویسنده ، شاعر و فعال سیاسی بلوچ ایرانی در باره پیدایش و خلق قرآن عثمانی تحقیقاتی را آغاز نمود و کتابی در 1600صفحه دردست انتشار دارد.در این گفتگو ایشان در باره تاریخچه پیدایش قرآن واحد که به قرآن عثمانی معروف است، پرداخته است که اینک آماده پخش است(بخش دوم )

چگونه قران عثماني تدوين شد ؟تا ريخچه پيدايش قران واحدچگونه بود؟ گفت و گو با أزيز داديار

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: