دیدار با دو بانو

هیچ کشوری با استبداد و دیکتاتوری، آن هم از نوع دینی اش، به سعادت و رفاه نرسیده است. تنها با آزادی و دمکراسی، همچون ملل پیشرفته، می توان به همه چیز ازجمله سعادت دنیوی و اخروی رسید

 

بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ،تقدیم به شیرزنان و شیر دختران ایرانی که برای رهایی ملت ایران از استبداد دینی مبارزه میکنند تا میهن عزیزمان ایران به آزادی و دموکراسی برسد.

‌سندی براعتقادبنده که میگویم : اینبار انقلاب زنانه ای برای آزادی ودمکراسی ایران عزیز درراه است.

امروز قصدداشتم درباب تأثیرگذاری ونقش زنان درانقلابها بگویم.
باخود میاندیشیدم
که ازکجاشروع کنم وبکجاختم کنم؟؟؟
که آنچه برازنده خواهران ودختران ایران زمینم باشد بقلم آورم
که زنگ درب منزل بصدا درا مد.

بادیدن دوبانو که بملاقات ما(من وهمسرم)آمده بودند تکلیف من باخودم مشخص شد.

درتاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ که اطلاعات، مرا از جلوی باغچه ام ربود و تا 19آبان دربیمارستان روانی ابن سینا نگهداری کرد،خانواده ام در دوشنبه 14آبان برای آزادی ام فراخوان تجمع دادند . دراین تجمع حدودا 15 نفر بازداشت شدند .دونفر از بازداشتی ها که با وثیقه آزاد شدند یکی ازاین بانوان ، دخترم خانم غلامی که بعد از یازده روز آزاد شده و دیگری خواهرم خانم دیده بان که بعداز 14 روز بازداشت ،آزاد گردیده است. ( افتخار میکنم که چنین دختر و خواهری داشته باشم.)
ملت قهرمان ایران ،دختران و مادران ایرانی ، نمیدانید مبارزه با استبداد دینی برای رسیدن یک ملت به آزادی و دمکراسی با تمام رنجها و سختیها و مشقاتش چقدر شیرین است .چه شیرین، از آن روزها و از آن بگیر وببندها صحبت شد.خانم دیده بان گفت : ماموران زن در داخل ماشین ون به هنگام برگشت از دادگاه به ما گفتند: فعلا چشمان شما را نمی بندیم ولی مواظب باشید که صدا وتصویرتان بوسیله بلندگوهاودوربین داخل ماشین شنیده و دیده میشود. خانم دیده بان دستهایش را بلندکرده و میگوید نگاه کنید که چه النگوهای قشنگی داریم. (اشاره به دستبندها)
ودربرابر بلندگوهای ون بلند میگوید:
گر مازسربریده میترسیدیم
درمحفل عاشقان نمیرقصیدیم

یا مامور اطلاعات درحضورهمسرم( خانم مالکی )به خانم دیده بان می گوید : خود خانم آقای خواستار قبول دارد که کانال آقای خواستار توسط آنورآبیها اداره میشود.
همسرم می گوید شما لب تاپها و موبایلها را برده و تمام شماره هارا مسدود کرده اید واین کانال چون اونور آب است نمی توانید مسدود کنید . خانم دیده بان و خانم غلامی میگویند بازجوها درتمام مراحل بازجویی بسیار تلاش می کردند که به ما بقبولانند که خواستار روانی است وما زیر بار این حرف نمی رفتیم. میگفتند در فراخوان تجمع شاید 500موتور سوار ودهها ماشین اطلاعات و نیروی انتظامی آمده بودند . می گفتند ما سه خانم هرکدام دریک سلول انفرادی بودیم و بامشت به دیوار سلول میزدیم و سرود یاردبستانی و دوباره میسازمت وطن را باصدای بلند همخوانی می کردیم .

مأموری که درسالن قدم میزد عصبانی شده و بالحن خشن وتهدید آمیزمیگفت که شماهارو به سیاهچال می اندازیم!

خانم غلامی میگفت: قاشقهای پلاستیکی را شکسته و برروی ظرفهای غذا که ازجنس آکاسیف بودند نام زندانیان سیاسی ازجمله آرش صادقی و سید امامی را می نوشتم که آنهارامدرک قرارداده ومرا بارهامؤاخذه کردند.

خانم دیده بان میگوید : بازجو مکررا میگفت آیا شما بایدتشخیص دهید که خواستار مشکل روانی داردیاروانشناس ایشون؟؟؟
ولی خانم دیده بان پاسخ داده ازنظرشماهرفردی که بشماوعملکرد نادرست شمااعتراض کندعاقل نیست ، معیارتشخیص سلامت یاعکس آن برای ملت، تأییدیاتکذیب ازسمت شماها نیست.
ملت دیگر شماهاراباور ندارد، توروخدابخودبیایید ودست ازآزار
ایشون بردارید.

ملت قهرمان ایران : هاشم خواستار هیچ ادعایی ندارد،یک معلم ساده ی بازنشسته که تنها آرزویش آزادی و دمکراسی برای ملت ایران است. ملت قهرمان ایران :چنین شیرزنانی در سرتاسر ایران پراکنده هستند . همه باید یکی شوند ، برای چه هدفی ؟برای رسیدن ملت ایران به آزادی ودمکراسی . چرا ؟ برای اینکه هیچ کشوری با استبداد و دیکتاتوری آن هم از نوع دینی اش به سعادت و رفاه نرسیده است.تنها با آزادی و دمکراسی همچون ملل پیشرفته می توان به همه چیز ازجمله سعادت دنیوی و اخروی برسیم.

درپایان لازم است که به ملت ایران اعلام کنم که خانم سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی هردو همچون دختر و پسرم می باشند که بسیار تحت فشار هستند تا شکنجه هایی را که شده اند انکار کنند .
آنها اگر شکنجه را انکار هم بکنند همه میفهمند که تحت فشار بوده و شکنجه جزءلاینفک دوران زندان و بازداشت زندانیان در جمهوری اسلامی است.

زنده باد آزادی،
برقرار باد دمکراسی برای ملت قهرمان ایران

ایران - مشهد
سید هاشم خواستار، نماینده معلمان آزاده ایران
۱۳۹۷/۱۲/۲۱

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: