تاریچه‌ی لانه های تروریستی اسلامی

در ایران گلوبال، چشمم به گزارشی برخورد که ضمن یک خبرِ تکان دهنده، هشداری بسیار به جا و درخوراندیشه از سوی جناب توکلی بود.
ساختن مسجدی در دانمارک، آنهم به نام "امام علی" که بر چسب شیعی بودن و فرمان ملّا سیدعلی را در پیشانی خود دارد، آنهم درین روزگار راه اندازیِ داعشی ها در جهان، جدا جای نگرانی دارد.

تاریچه‌ی

 لانه های تروریستی اسلامی

در ایران گلوبال، چشمم به گزارشی برخورد که ضمن یک خبرِ تکان دهنده، هشداری بسیار به جا و درخوراندیشه از سوی جناب توکلی بود.

ساختن مسجدی در دانمارک، آنهم به نام "امام علی" که بر چسب شیعی بودن و فرمان ملّا سیدعلی را در پیشانی خود دارد، آنهم درین روزگار راه اندازیِ داعشی ها در جهان، جدا جای  نگرانی دارد.

اصولا، بنیاد فکریِ مسجد سازی های حکوت سعودی و سپس ملّاهای حاکم بر ایران، در دل کشورهای اروپایی، نمی تواند "فقط و فقط جنبه‌ی تبلیغ ساده‌ی دینی و ایدئولوژیک" داشته باشد.

گیرم که نیّت و مراد آنها چنین باشد که می گویند. امّا امروز دیگرهمه می دانیم :

* مگر، مقصد و مراد اسلام ومسلمانان، بسانی که خودِ قرآن می گوید: "برداشتن و برچیدن جهان غیر مسلمان به جهان اسلام نیست؟!"

* مگر آخرین آرزوی حکومت ملّایان حاکم بر ایران، راه "فتح فلسطین از کربلا " و نابودی یهودیان و دولت اسراییل نمی باشد؟!

*مگر قرآن نمی گوید:

 قاتلوا الذین لا یومنون بالله و لا بالیوم الاخر.... بکشید همه‌ی آنانی را که خدای محمد و روز وعده‌ی آن را نمی پذیرند.

* مگر این کتابِ راسیست دینی و ضد بشری نمی گوید:

با غیر مسلمانان بجنگید تا "فتنه" یعنی"غیر باورمندان به اسلام بر چیده شوند."؟!

* مگر محمد برای سازماندهی نخستین گروه تروریستی در مدینه در دیدارِآغازین خود با مردم یثرب که بعدها مدینه نام گرفت، دوازده نفر را از دو قبیله های اوس و خزرج" به سرپرستی جوانی از خانواده های اشرافی به نام "مصعب بن عمیر" در مکانی به نام "عقبه" بر نگزید  و پیمان "بیعتة النساء" را با جاسوسی عمویش عّباس نبست، که آنان  را تا آمدن محمد به مدینه، برای نابودی و ترور دشمنانش آماده نماید.؟!

به گواهی بیشترین مورّخان و کنکاش گران تاریخ اسلام، محمد هنگام ورودِ به مدینه، برای ساختن مقرّی سرّی و مخفی، جهت سازماندهی این گروهِ تروریستی و دیدارِسرّی و مخفی خود با آنان، پناهگاه و سر پناهی در پوشش معبدی دینی به نام"مسجد" ساخت. بازهم به گواهی تاریخ ، تا آن زمان، "قبله ای نیز به نام مکّه" درکارنبوده است. پس به راستی:

 مقصد ازساختن مسجدی "بی قبله" چه چیزی بوده است؟!

تاریخ این را نیز به ما میگوید که:

بنیاد همه‌ی ترورهای محمد از ترور شاعرانی چون "کعب ابن اشرف و سلام بن حقیق، قاضی بزرگ دینی یهودیان، سنینه بازرگان نامداریهودی گرفته، تا قتل عام سه قبیله‌ی بنی مصطق ، بنی نضیر و ۹۰۰ تن از قبیله‌ی بنی قریظه، همه وهمه پس از "بنیاد گذاری این مسجد" در مدینه انجام گرفته اند.

با توجه به این سندِ زنده‌ی تاریخی،  بنیادِ هر مسجدی در اروپا و یا در هر جایی از جهان، یعنی ایجادِ  پناهگاهی در پوشش عبادت گاه به همان قصدی که محمد در مدینه برقرار نموده است.

مسلمانان با پیروی از پیامبر خود در همه‌ی زمینه ها چنین عمل می کنند. این رد گیری و پیروی کردنِ از رسول شان، فرقی نمی کند:

" چه درازدواج با دختران ۹ ساله باشد، یا درکشتار ۹۰۰ یهودی بنی قریظه و چه درنبرد با کفّار و غیر مسلمانان.

ملّا خمینی با استاندِ همین روش  محمد در مدینه بود، که آن قتل عام خاوران را راه انداخت و بیش از پنج هزار نیروی سیاسی ایران را مخفیانه کشت.

روش همان یکی است. با توجه به ثروت و سرمایه های نفتی ممالک عربی و حکام فناتیک سنّتی و شیوخی، آنها چنین تصیم گرفته اند، تا با بهره برداری از فضای دمکراسی موجودِ مردم اروپا،  بسیار "خزنده و مخفیانه در پوششس ایجاد پرستشگاه،" با استفاده از" سُنّتِ محمد در مدینه"، و تولید مثل روز افزون در میان آن مردم، رخنه کرده تلافی مسیونرهای میسیحی را در آورند.

افزونِ بر این منطق ایئولوژیک آنان، سالهاست که خواست دیگری از ملّاها وحکومتگران اسلامی و دکاندارانِ دینی نیز در دستورکار است. آن  هم این است که می گویند:

"مسلمان شدنِ هر انسانِ متمدنِ اروپایی، برتری اسلام بر مسیحیت و سایر ادیان است." به همین منظورنیز گاه، ملّایان ایران و حاکمیت سعودی، تعدادی از خودفروشان مصلحت اندیش دانشگاهی اروپایی را با مبالغی گزاف، می خرند و به اصطلاح، برتری اسلام شان را به ساده اندیشان ازهمه جا بی خبر، می رسانند.

اکنون که سیل  بیشمارو ملیونی مهاجرینِ اسلامی، در همه‌ی کشورهای اروپایی، راه افتاده است، این امیدِ واهی دکّاندارن دینی اسلامی و حکومتگران دینی سد برابر گشته و به توسعه‌ی هر چه بیشتر این پناهگاه های تروریستی فردای خویش، درین جوامع می پردازند.

تصور کنید روزی که داعشی های زن و مردِ سر خورده و نا امید، با بیماری های روحی و روانی بیشمار، پس از شکست داعش، به فرمان ترامپ، به سوی اروپا سرارزیر شوند واین پناهگاه ها را یگانه مامن و ماوای خویش بیابند، چه جنایاتی که روی نخواهد داد؟!!

لذا، ما تجربه دیدگان آزاد اندیشِ آسیایی، به دولتمردانِ اروپایی هشدارمیدهیم که تسلیم این برنامه ریزی های مسلمانان و حکومتگران متحجر و فناتیک نشوند.

اگر بهانه‌ی مسلمانان به راستی پرسش خدا باشد، از آنجایی که عیسا را نیز پیامبر خدا می دانند، میتوانند در کلیساهای عیسا مسیح، یا در بخشی از کلیسا، به پرستش خدای حجازی خویش بپردازند.

با توجه به همه‌ی این مستنداتی که گفته شد، هشدار میدهیم هرگز اجازه‌ی ساختنِ آن چنان کاخ های  چند سد ملیونی مرصعی را برای تروریست پروری آنها ندهند.

این جماعت ِفناتیک روز افزون جهانی،  بدون داشتنِ این پایگاه های قرون وسطایی، از "بمب افکنی و تریلی رانی" بر سر مردم بیگناه کوتاهی نمی کنند، چه رسد به آنکه دارای چنین مکنهای چند سد ملیونی امنی با آن مبلغانِ گمارده و کارکُشته ای نیز باشند.

                                                               ازیز دادیار ۱۴ مارس

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: