بازیگر معروف ترک در اجرای نمایشنامه زندگی فروغ فرخزاد در استانبول