ترامپ: باید بلندی‌های جولان را جزو قلمرو اسرائیل دانست