تصمیم ترامپ به حاکمیت اسرائیل بر جولان با انتقاد گسترده مواجه شد