پاسخ ظریف به پومپئو: شاهان ایران یهودیان را نجات دادند