مزدور علی خامنه ای :مجلس عملا جایگاهی در سیاست خارجی کشور ندارد