بلومبرگ: چرا چین در تحریم های آمریکا، در کنار ایران نخواهد ماند؟