وقتی پیاز با ارزش تر از پول جمهوری اسلامی می شود

ویدئوی هجوم مردم بسوی پیاز


در این ویدئو طنز تلخ بچه های بلوچ در چابهار, صاحب پول و پیازهای ریخته شده بر زمین عاجزانه التماس می کند که پول ها را بردارید و پیازها را که امانتی هستید نبرید. اما ظاهرا برای مردم که معمولا به اموال و کالاهای ریخته شده هجوم می برند, پیاز بهمراه پول عمانی بسیار با ارزش تر از پول جمهوری اسلامی است. این ویدئو به دنبال ویدئوی دیگری منتشر شده است که در آن آمده بود: "پدرم با ٩٥ هزار تومان یک خانه خرید و من فقط ٥ کیلو پیاز".

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: