آرش حسن‌ نیا و آرش صالحی از رادیو فردا که اخراج شدند

ماجرای آرش حسن‌ نیا و آرش صالحی، دو تن از روزنامه‌ نگاران رادیو فردا که اخراج شدند

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: