همنشین بهار:عدالتخانه و ویرانگرانش- گفت‌وشنود با ایرج مصداقی

https://www.youtube.com/watch?v=_65OeZ0Id5s

در صدر مشروطیت، نیاکان ما، آنها که حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن داشتند ، همانها که می گفتند حق و عدالت را در برابر هیچ اراده‌ای نمی‌فروشیم٬ آن را در برابر هیچ اراده‌ای انکار نمی‌کنیم و اجرای آن را به تاخیر نمی‌اندازیم، در مجالس و مساجد به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند. برای مثال ازجمله اقدامات انجمن باغ میکده، انجمنی سری که در راستای حذف حکومت قاجار در محل باغ میرزا سلیمان خان میکده فعالیت می‌نمود، تأسیس عدالتخانه بود. انجمنی که امثال ملک المتکلمین، سید جمال الدین واعظ ، یحیی دولت‌آبادی، محمدمهدی شریف کاشانی، سید محمدرضا مساوات، جهانگیرخان صوراسرافیل،و … در آن حضور داشتند.

 


همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: