سیل در ایران و نقش ویرانگرانه حکومت اسلامی

بیانیه «همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران»
حکومت اسلامی بدون بمیدان آمدن هدفمند ملت ایران و اقدام برای تعیین سرنوشت خود، از جای خود تکان نخواهد خورد. بنابراین ما کنشگرانی که به تغییر توسط مردم و برای مردم باور داریم، باید سیاست و آرایش نیرو را به کف خیابان انتقال دهیم. حکومت اسلامی را توسط مردم و با تغییر توازن قوا در کف خیابان می توان سرنگون کرد، پس خلع قدرت حکومت را از کوی و برزن و خیابان اغاز کنیم تا بستر قیام ملی فراهم گردد.

 

 

سیل در ایران و نقش ویرانگرانه حکومت اسلامی

 

ما در روزهای اخیر شاهد سیل ویرانگر در کشور مان بودیم. سیلی که خسارات جانی و مالی فراوان ببار آورد. سیل کنونی گرچه رخداد طبیعی می باشد، اما عامل فاجعه بار شدن آن را بایستی در سیاست های ویرانگرانه، غارتگرانه، خرافه گرایانه حاکمان و بی بهره گی نظام سیاسی از دانش، فرهنگ، شعور و توانایی کشورداری مدرن و مردمی دانست۔

وظایف معوقه حکومت در ساختن تونلهای زیر زمینی، سیستم های کانال هدایت سیل، عدم ایجاد مسکن مطابق با استانداردهای کشور زلزله و سیل خیز، بی تفاوتی نسبت به لایروبی رودخانه ها .. و سیاست تخریب محیط زیست کشور نظیر جنگل خواری، سدسازی های استخاره ای و غیرکارشناسانه، مردم را در برابر بلای طبیعی خلع سلاح کرد.

سیاست های مخرب و ویرانگر رژیم در جریان سیل اخیر، بیشتر خودنمائی کرد و ابعاد فاجعه یک حکومت ضد ملی و ایران ستیز را کاملن آشکارتر ساخت. رژیمی که الویت سیاست آن اسلام و اسلامگرایان بود، پیامد سیاست های آن می بایستی به ویرانی ایران و فلاکت ایرانیان می انجامید و چنین شد.

الویت های یک حکومت مردمی در قبال سرنوشت کشور و جامعه, تامین امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت همه جانبه شهروندان طبق استانداردهای جهانی در برابر حوادث طبیعی و انسانی می باشد. از اینرو حکومت موظف بود زیر ساخت های سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, صنعتی و فرهنگی برای زندگی بهتر باشندگان کشور را در صدر سیاست های خود قرار دهد، که در ایران ما نظام 40 سال واژگونه عمل کرد.

اکنون این پرسش در برابر ملت ایران قرار دارد که؛ آیا حکومت اسلامی صلاحیت کشورداری را داشته است؟ اگر پاسخ منفی می باشد، چگونه حکومت به جرم اعمال جنایتکارانه و بی مسئولیتی در قبال ایران و ایرانیان، از قدرت خلع گردد، و کدام مشی سیاسی می تواند مسائل جامعه را از خاستگاه ملت (باشندگان) ایران حل کند؟

ملت ایران، "جمهوری اسلامی" را تجربه کرد و با چشمان باز دید که "بلای" انسانی، جامعه و کشور ما را بقهقرا برده و فرش قرمز برای بلای طبیعی فرش کرده است.

در شرایط فاجعه باری که حکومت اسلامی با سرکوب و اعدام دگراندیشان، خود را به ملت ایران تحمیل کرده و ما همچنان گرفتار پیامدهای شوم این نظام هستیم، یک نقطه امید برای رهایی ایران و ایرانیان مشاهده می شود که در آنسوی حیات این رژیم نکبت بار است. مردم برای رهائی خود و میهن، چاره ای جز خیز بلند برای سرنگونی "جمهوری اسلامی" ندارند.

  ما کنشگران "همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران" در نخستین بیانیه خود، فلسفه سیاسی وجودی مان را با مبارزه برای براندازی رژیم اسلامی و ساختن میهنی آزاد، دمکراتیک و خردسالار پیوند می زنیم. ما تحقق آرمان های سیاسی و اجتماعی خود را در اداره خردمندانه و کارشناسانه ایران آزاد، دمکراتیک، لائیک و سوسیال توسط داناترین, لایق ترین, مسئول ترین و تواناترین فرزندان ایران جستجو می کنیم.

حکومت اسلامی نه می خواهد و نه می تواند مشکلات جامعه ایران و بویژه سیل زدگان را حل کند، زیرا نظام ماهیتن ویرانگر، پتانسیل سازندگی و آبادانی ندارد که از آن انتظار مدیریت پیشرفت و ترقی کشور را داشته باشیم.

مردم ایران زیر چتر همبستگی ملی و با ایجاد نهادهای (انجمن های) خودمدیریت لائیک و دمکراتیک در کوی و بزرن و خیابان، می توانند فقدان حکومت مردمی را جبران نمایند. می توان از هم اکنون تشکل های خودمدیریت همیاری برای سیل زدگان را ایجاد کرد. این تشکل ها می توانند امروز بعنوان حلقه های همیاری ملی عمل کنند و فردا به سنگرهای مبارزه جهت سازماندهی "جنبش اقدام در خیابان"، و سپس به ستادهای خلع قدرت حکومت در محلات و شهرها و اعمال خودمدیریتی دمکراتیک و لائیک ارتقاء یابند.

بر اساس داده ها از روانشناسی مردم، جامعه ایرانی ضرورت کشورداری خردمندانه را دریافته و در آستانه تعیین تکلیف تاریخی با استبداد و دیکتاتوری می باشد.

حکومت اسلامی بدون بمیدان آمدن هدفمند ملت ایران و اقدام برای تعیین سرنوشت خود، از جای خود تکان نخواهد خورد. بنابراین ما کنشگرانی که به تغییر توسط مردم و برای مردم باور داریم، باید سیاست و آرایش نیرو را به کف خیابان انتقال دهیم. حکومت اسلامی را توسط مردم و با تغییر توازن قوا در کف خیابان می توان سرنگون کرد، پس خلع قدرت حکومت را از کوی و برزن و خیابان اغاز کنیم تا بستر قیام ملی فراهم گردد.

ما کنشگران "همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران" خود را موظف به تبلیغ، ترویج و روشنگری برای نهادینه سازی ارزش های انسانی، دمکراتیک، لائیک، سوسیال و ایرانمدارانه دانسته تا در یک جنبش آزادیخواهانه ملی و مردمی، دفتر تاریخ استبداد، تبعیض و خرافه سالاری در ایران برای همیشه بسته شود.

در پایان سخن؛ ما همدردی خود را با بازماندگان جانباختگان سیل، که در واقع قربانیان سیاست های جنایتکارانه حکومت اسلامی هستند، اعلام می داریم.

 

همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران

01.04.2019

 

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: