لینک سخنرانی مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی: چالش اتنیکی در ایران

روز 31 مارس مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی سخنرانی درباره چالش های اتنیکی درایران و راه چاره آن در برنامه پالتاکی به مدیریت داریوش پارسا به سخنرانی و گفتگو پرداختند که از طریق زیر می توان آنرا شنید.

روز 31 مارس مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی سخنرانی درباره چالش های اتنیکی درایران و راه چاره آن در برنامه پالتاکی به مدیریت داریوش پارسا به سخنرانی و گفتگو پداختند. بخش اول لینک زیر سخنرانی این دو است. در بخش دوم حضار در جلسه به پرسش و پاسخ از سخنرانان و اظهار نظر دراینباره می پردازند. لینک سخنرانی ها را می توان از طریق زیر گوش فرا داد.
منبع: 
به پیش
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: