رضا علوی:سیل و سیاست و پاسخ به پرسش !

در این گفت و گو کیانوش توکلی با آقای رضا علوی ابتدا در باره کمک های خارجی و موضوع تحریم و در باره ادعای ایران و آمریکا در این باره صحبت شد و سپس سوال شد که چرا مدیا غربی تقریبا سکوت کرده اند و آنگاه در باره فراخوان کمک به سیل زدگان در خارج از کشور و اینکه چگونه می شود کمک ها را جمع آوری و بدون دخالت دولت ایران بدست مردم ایران رساند در پایان در باره پی آمد های تروریست خواندن سپاه پاسداران از سوی آمریکا بحث شد و احتمال در گیری میان ایران و آمریکا و....

رضا علوي :  سيل و تحریم ، چرا مدیا غرب در باره سیل ایران سکوت کرد ،پیامد های تروریست خواندن سپاه

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: