مادر قربانی تجاوز و جنایت نماینده مجلس، یاری می جوید

ویدئو
مادر «زهرا نویدپور»، زن جوانی که در دی ماه ۹۷ به گونه ای مشکوک کشته شد، از رئیس قوه قضائیه در برابر فشار باند جنایتکار «سلمان خدادادی» برخانواده اش یاری می جوید.
مادر زهرا نویدپور می گوید، عوامل سلمان خدادادی (نماینده ی مجلس از ملکان) به خانواده ی وی فشار می آورند که باید برادر زهرا قتل خواهرش را بر گردن گیرد، وگرنه دست از سر این خانواده برنخواهند داشت.
زهرا نویدپور، ۲۸ ساله، پس از افشا کردن تجاوز سلمان خدادادی، نماینده ی مجلس و معاون پیشین اداره ی اطلاعات ...

مادر «زهرا نویدپور»، زن جوانی که در دی ماه ۹۷ به گونه ای مشکوک کشته شد، از رئیس قوه قضائیه در برابر فشار باند جنایتکار «سلمان خدادادی» برخانواده اش یاری می جوید.
مادر زهرا نویدپور می گوید، عوامل سلمان خدادادی (نماینده ی مجلس از ملکان) به خانواده ی وی فشار می آورند که باید برادر زهرا قتل خواهرش را بر گردن گیرد، وگرنه دست از سر این خانواده برنخواهند داشت.
زهرا نویدپور، ۲۸ ساله، پس از افشا کردن تجاوز سلمان خدادادی، نماینده ی مجلس و معاون پیشین اداره ی اطلاعات آذربایجان شرقی به وی، در روز ۱۶ دی ۹۷ در خانه ی خود در شهر ملکان کشته و در ۲۱ دی ۹۷ به دست عوامل وزارت اطلاعات، به طور پنهانی و بدون کالبدشکافی در روستای "تازه قلعه" ی ملکان به خاک سپرده شد.

https://www.youtube.com/watch?v=wETxKM69TEM&feature=youtu.be

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: