علل ناتوانی رژیم در حل بحران سیل در چیست؟

«میزگرد جمهوری خواهی»: علل ناتوانی رژیم در حل بحران سیل در چیست؟
برنامه ای از هژیر عطاری
مهمانان: خانم توران همتی و آقایان کامبیز قائم مقام، امیر ممبینی و رضا علوی

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ آوریل فوریه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: