سیل در کلات خراسان‌رضوی یک کامیون و چند خودرو را با خود برد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: