چالش امریکاستیزی چپ، توهم آفرینی ملی گرایان و نوکرمنشی سلطنت طلبان

اقدامات ماجراجویانه و سلطه طلبانه پان اسلامیستی حکومت اسلامی بالاخره به ایجاد جبهه بزرگی متشکل از امریکا، عربستان صعودی، اسرائیل و کشورهای سنی مذهب در برابر ایران انجامید. رهبری این ائتلاف سپاه پاسداران را بعنوان ابزار هسته سفت نظام در رده گروه های تروریستی قرار داد تا با فشار بر حکومت اسلامی، آنرا مجبور به عقب نشینی و پایان دادن به تنش آفرینی و جنگ افروزی وادار کند.

آوریل 13, 2019

اقدامات ماجراجویانه و سلطه طلبانه پان اسلامیستی حکومت اسلامی بالاخره به ایجاد جبهه بزرگی متشکل از امریکا، عربستان صعودی، اسرائیل و کشورهای سنی مذهب در برابر ایران انجامید. رهبری این ائتلاف سپاه پاسداران را بعنوان ابزار هسته سفت نظام در رده گروه های تروریستی قرار داد تا با فشار بر حکومت اسلامی، آنرا مجبور به عقب نشینی و پایان دادن به تنش آفرینی و جنگ افروزی وادار کند.

در این میان حکومت اسلامی زیر نام ایران و ایرانیان، اما بکام شبکه های مافیائی حاکم و گروه های تروریستی اسلامی در منطقه و جهان، همچنان در صحنه جهانی حضور دارد. سکان رهبری جامعه و کشور ایران در دست نیروئی می باشد که تا مغز استخوان ایران ستیز بود و در ویرانی میهن ما، بی همتا می باشد.

از انجا که ملت ایران در 40 سال گذشته نتوانست حکومت اسلامی را از قدرت ساقط کند، جهانیان از خاستگاه منافع خود در آستانه مقابله با این نظام جنگ افروز هستند. فلسفه وجودی رژیم اسلامی،دگرستیزی، افشاندن بذر دشمنی در منطقه و جهان، نابودی بنیادهای همزیستی مسالمت آمیز و مدارا، بحران آفرینی و تشنج آفرینی می باشد.

از انجا که ملت ستمدیده و دربند ایران، هنوز نتوانسته اراده سیاسی خود را در سیمای اپوزیسیون ملی و لائیک دمکراتیک بازتاب دهد، گروه ها و دستجات سیاسی هر یک سازش را برای محفل و فرقه خود کوک کرده و استعداد شرکت در رژه ملی دمکراتیک سیاسی علیه حکومت اسلامی را از خود شان نمی دهند.

نگاهی به مواضع سیاسی کنشگران اپوزیسیون، حکایت از جان سختی فرقه گرایی و ضعف همبستگی فرافرقه ای (ملی)  برای فراروئی از محافل و گروه های فرقه ای به احزاب سیاسی – اجتماعی دارد.

چپ سنتی: بخشی از چپ همچنان بر تئوری مبارزه ضد امپریالیستی پافشاری کرده و تا آنجا پیش میرود که حلقه مقدم سیاست در ایران، یعنی تمرکز برای سرنگونی جمهوری اسلامی را کمرنگ می کند. بخشی از چپ سوسیالیست و کمونیست چون شانسی برای آلترناتیو سوسیالیستی پس از سرنگونی حکومت اسلامی نمی بیند، علاقه ای هم به انقلاب ملی دمکراتیک نشان نمی دهد. چپ های ضد امپریالیست چون نمی توانند سنگ بزرگ سازماندهی انقلاب سوسیالیستی را در دستور بگذارند، از نومیدی درکردار به فحش کاری علیه امریکا و خدمتگذاری ارتجاع قومی و قومپرستان می پردازند. آنها سنگ لای چرخ همبستگی ملی، لائیک، دمکراتیک و سوسیال باشندگان ایران هستند.

طیف ملیون: بخشی از آنها با گذاشتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، رگ گردنشان باد کرده و این اقدام امریکا را “تجاوز به استقلال کشور” معرفی کرده اند. پرسش این است که مگر استقلال ایران بمعنای دقیق کلمه از سوی حکومت اسلامی مورد تجاوز قرار نگرفته و فراتر از آن، بطور کامل با اسلامیزاسیون نفی نشده است. هنگامی نیروی ملی اجازه نفس کشیدن ندارد و تاریخ ملی، فرهنگ ملی، منافع ملی و سرمایه ملی به اشغال اسلامگرایان درآمده است، دیگر چه چیزی از ملیت و ملت باقی مانده که مورد تجاوز متجاوز دوم قرار گیرد؟

نیروی ملی که گوهر سیاسی درگیری های میان دو “متجاوز” را درک نکند، و متجاوز درون مرز را بر متجاوز برون مرز ترجیح دهد، عملن آب به آسیاب قدرت حاکم در کشور می ریزد، همانطور که در 40 سال گذشته چنین بود.

شاه پرستان: هنوز جماعتی هستند که مرگ سلطنت در ایران را باور نکرده و در رویای بازگشت ویلاهای شمال، امتیازات ویژه رستاخیزی ها و جولاندهی ساواکی ها بسر می برند. آنها که خود از ایجاد پیوند با مردم و تشکیل احزاب برای سازماندهی مبارزه مردمی در ایران ناتوان اند، تنها امیدشان امریکا می باشد تا با توجه به تاریخ خوش خدمتی های شان روی دوش سربازان ائتلاف امریکا – عربستان بقدرت برسند و نظام شاهی را دوباره احیاء کنند.

این نیرو زیر پای ترامپ را برای جنگ گرم می کند تا “افتخار” نوکری خود را در ایران فردا تثبیت کند.

سوسیال دمکراسی: مشی سیاسی سومی وجود دارد که در تاریخ ایران فرصت نیافت تا سیاست سوسیال دمکراتیک را بمردم معرفی کند و در عرصه سیاست ایران بدرخشد.

اکنون دوران آزمون سیاست سوسیال دمکراتیک در ایران است. مختصات سیاست ملی و سوسیال دمکراتیک که در واقع  نقد سیاست های دیگر می باشد را می توان چنین تبیین کرد؛

1) ترسیم مرزهای روشن سیاسی با مشی پوپولیستی چپ امریکاستیز

2) تاکید بر براندازی حکومت اسلامی با عزیمتگاه ملی، دمکراتیک، لائیک و سوسیال

3) براندازی حکومت اسلامی با قدرت مردم و برای مردم

4)نقطه پایان بر نظام های پیشاسرمایه داری دینی، موروثی و قومی

5)دعوت جهانیان برای بایکوت، انزوا، و محکومیت نه تنها عاملان اجرائی حکومت اسلامی (سپاه پاسداران)، بلکه طرد “جمهوری اسلامی” از نهادهای بین المللی

6)محاکمه سران رژیم اسلامی در دادگاه بین المللی بجرم  40 سال تجاوز، غارتگری، قتل، کشتار، شکنجه، زندان و راه اندازی سه جنگ بزرگ

7)تاکید بر همزیستی مسالمت آمیز با جهانیان و بویژه اروپا، امریکا، اسرائیل و تمامی همسایگان مان

8)محکوم ساختن هرگونه دخالتگری در امور کشورهای دیگر و در راس همه، مداخله گری “جمهوری اسلامی”

9)اماده سازی ملت ایران برای پایان دادن به حکومت اسلامی از طریق براندازی رژیم اسلامی با اتکاء به قیام ملی (همگانی) باشندگان ایران و انتقال قدرت به نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان!

13.04.2019

اقبال اقبالی

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر اقبال اقبالی

عنوان مقاله: 
این آشغال کله از حالا دگراندیشان را تهدید به شکنجه می کند:
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آشغال کله از حالا تهدید به شکنجه می کند:
"من میخوام رئیس ساواک بشم شاید گذر شما اونطرفها افتاد و وقت پذیرایی رسید."

تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
در توالت
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی.. حرف زشتی بود. من جواب نمیدم. شما سلطنت طلبها رو دراز کردی ما هم در همون حد شما رو مالوندیم شما هم در همون حد. بالاخره یه روزی ایران آزاد میشه همه مون میریم ایران، من میخوام رئیس ساواک بشم شاید گذر شما اونطرفها افتاد و وقت پذیرایی رسید. خب یه سابقه خوب بزار برادر! ضمنا بدون ریش خوشتیپ تری.
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش گرامی.. خیلی خوشحالم که به اینجا سر زدی و از نوشته من ایراد گرفتی. فکر کردم کلا خواب هستید. ولی فهمیدم که اگر ما سلطنت طلبان یه حرفی زدیم که به تریج قبای رفقا بر بخوره یه دفه چرتی ها بیدار میشن. اگرنه اینجا اگر کسانی تبلیغ تاراج بردن وطن شما را بکند اصلا کار زشتی انجام نداده که جلویش را بگیرید. در جنگ جهانی دوم حزب نازی آلمان اهداف توسعه طلبانه و پیوستن اتریش به آلمان را تبلیغ میکرد و در خود اتریش هم حزب نازی تشکیل شد و بنام دمکراسی تبلیغ پیوستن اتریش به آلمان را میکرد و عاقبت به این هدف رسید. در این سایت ترکهای تجزیه طلب مشغول تبلیغ جدایی آذربایجان از ایران هستند و این اصلا از نظر این سایت اشکالی نداره! شما یک برداشت ساده لوحانه از دمکراسی و ازادی بیان دارید. شما نمیتوانید در بنام آزادی بیان وارد خانه مردم شوید و یک اتاق آنرا برای خود بردارید. کاری که ترکهای تجزیه طلب میکننند ادامه
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام جناب كردي گرامي ،برخي كلمات تأن نا خوشايند و اتهام زني بود را نقطه چين كردي ،مثلا اينكه سوسيال بگير و....خوب ايشان روزي ١٢ ساعت كار مي كند نه تنها سوسيال بگير نيست بلكه ماليات دهنده است و براي وخودش كسب و كار خوبي داره ...ويا ضديت ايشان با رژيم إسلامي غير قابل انكار هست ،چهل سال تمام عليه جمهوري إسلامي بوده است
تصویر اقبال اقبالی

عنوان مقاله: 
مسئول کمنتارها خواب رفته و در یک توالت بازمانده است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول کمنتارها خواب رفته و در یک توالت بازمانده است!!!
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مینویسید: شاه پرستان: هنوز جماعتی هستند که مرگ سلطنت در ایران را باور نکرده و در رویای بازگشت ویلاهای شمال، امتیازات ویژه رستاخیزی ها و جولاندهی ساواکی ها بسر می برند. آنها که خود از ایجاد پیوند با مردم و تشکیل احزاب برای سازماندهی مبارزه مردمی در ایران ناتوان اند، تنها امیدشان امریکا می باشد تا با توجه به تاریخ خوش خدمتی های شان روی دوش سربازان ائتلاف امریکا – عربستان بقدرت برسند و نظام شاهی را دوباره احیاء کنند.».. عزیز ویلای شمال که دیگه جلوی گربه بزاری قهر میکنه! امروز تو سر سگ بزنی پاسدار گروهبان سپاه هم ویلای شمال داره. وقتی میگم در عهد بوق فکر میکنید این یه نمونه از شعارهای 40-50 ساله شما چپهای فسیل هست. آقا بیدار شو از اون غار تاریخ بیایید بیرون. آخه سلطنت طلبی که در خارج هم پولش از پارو بالا میره دهنش واسه ویلای شمال باز نمونده. شما چ......ه در خارج هم بجای زحمت کشیدن و..
تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
همگام با رژیم اسلامی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اطلاعات رژیم اگر میخواست نیروی مخالف خودش را بی اثر کند به کسی مثل شما نیاز داشت که اول اثبات کند که همه نیروها بر علیه ملت ایران عمل میکنند و راه حلی نشدنی پیش پای مردم بگذارد و بدین ترتیب عمر جمهوری اسلامی را تضمین کند. آقاجان شما خواسته یا نا خواسته ....،،،،.ی هستید. چیزی که شمام عرضه میکنید صحیح اما نشدنی است. شما یک سرباز سازمانی هستید و همچنان مانند دوران ناجوانی تان فکر میکنید. شما به سنی رسیده اید که باید سیاستمدارانه فکر کنید. آخه این چه حرفیه که «اکنون دوران آزمون سیاست سوسیال دمکراتیک در ایران است. مختصات سیاست ملی و سوسیال دمکراتیک که در واقع نقد سیاست های دیگر می باشد را می توان چنین تبیین کرد؛... » و بندها را پشت هم ردیف میکنید!! آخه کدام زمینه و کدام علامت را دیده اید که این بندها را ردیف کرده اید؟ اگر در خیال میجنگید بجنگید. اما بیرون از خیال شما دیگران در میدانند.