۱۱ استان درگیر سیل و آب‌گرفتگی، ۶۱ راه اصلی و فرعی مسدود است