درجه خلوص گروهای تحریم و جنگ در پی وقایع سیل و ورود گروهای طرفدار رژیم

حالا این سوال مطرح است، تبلیغات گسترده علیه ورود ملیشاهای تحت فرماندهی سپاه برای کمک به سیل زدگان را اشغال ایران توسط گروهای مسلح خارجی تبلیغ کردند! این را هم باید گفت؛ جدایی طلب عرب خوزستان طرفدار حمله صدام به «عربستان»و حتی کمک به صدام کردند. مثل گروه رجوی و یا صدام علیه ایران جنگیدند وپهلوی طلبها به تشویق صدام برای حمله به ایران بودند! اما ملیشای عراقی با ارتش و سپاه علیه صدام جنگیدند. اکنون طرفداران رجوی و پهلوی نظرشان در باره دخالت و حتی حمله نظامی بیگانگان برای تغییر رژیم تغییر کرده؟

درجه خلوص گروهای تحریم و جنگ در پی وقایع سیل و ورود گروهای طرفدار رژیم برای کمک با نمایش توان جنگی

در لیست تروریست قراردادن سپاه توسط تروریستهای بین المللی،حادثه سیل و سردر گمی سران حکومتی ، بخاطر ساخت و سازهای بدون برنامه دراز مدت کارشناسانه و پیش بینی نکردن پیآمد های بعدی که بیشتر وقتها کارشناسان دلسوز اما بقول آقایان «غیر خودی» تذکر میدادند و میدهند، اما کو گوش شنوا ! وقتی هدف منافع خودشان است و زندگی مردم و محیط زیست و وطن برای آنها معنا ندارد،وضع کشور و مردم تا زمانیکه شهروندان در امور مشارکت نداشته باشند، بدتر هم خواهد شد و می بینیم هر سال دارد بدتر میشود.

اما در تداوم فشار آمریکا به ایران که به گذشته برمی‌گردد؛ بعد از یازده سپتامبر که نقشه تغییر حکومتهای یاغی بقول آمریکا و صهیونیستها، قرار بود حکومتهای هفت کشور در ظرف پنج سال« بقول ولزی کلارک...» تغییر دهند! اگر کشتی جنگی آنها در افغانستان و عراق و سوریه به گل نمی نشست وافرادی مثل چلبی و کرزای های وطنی که طرفدار در ایران داشتند،تا حالا به ایران حمله کرده بودند! با وجودیکه آمریکا با آفرینش القاعده و داعش که بر علیه خودشان هم شدند از ایران برای سرکوب آنها استفاده کرد ، اما با وجود این هیچوقت از تحت کنترل داشتن ایران با تهدید بجنگ و با گزینه نظامی همیشه روی میز منصرف نشد. سعی کرد با تحریم و فشار بیشتر مردم ایران را بر علیه حکومت وادارد؛ اما مردم از ترس ویرانی و کشورشان و به سرنوشت مردم کشورهای مورد حمله قرار گرفته دچار نشوند، سکوت میکنند! با عملکرد سران کشور های غربی و پناه ندادن پناهندگان فراری از جنگی که خود بوجود آوردند و ترامپ علنا همه مسلمانان را تروریست و اجازه ورود به آمریکا مثل مهاجرین آمریکای لاتین نمیدهد که هیچ ،آنها را تروریست میداند!

در این ماه آوریل 2019 که ترامپ سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داد؛ فشار را علیه ایران بیشتر کرد. با آمدن سیل و خرابی‌های که بوجود آورده است، مردم را بیشتر ناراضی کرده؛ سپاه سعی کرد که با کمک به مردم دل آنها را بدست بیاورد. در این راه حتی از گروهای که در عراق و دیگر کشورها برای مبارزه با داعش بوجود آورده ،بدون اعلام قبلی ، حتی به  دولت و مجلس،مثل آوردن اسد به ایران و اسعفای آقای ظریف وزیر امور خارجه، این بار کروهای ملیشای عراقی و افغان را برای کمک به سیل زدگان به ایران میآورد و سعی کرد به آمریکا و اسرائیل و عربستان بفهمانند و بگوید مردم منطقه با ما هستند و با آوردن آنها با سلاح و نشان دادن قدرت خود به آمریکا و اسرائیل،کار را بدتر کرد. تبلیغات گسترده مخالفین حتی طرفداران نظام هم با آمدن نیروهای مسلح به ایران، به عنوان نیروهای اشغالگر تبلیغ و حتی گروه رجوی و پهلوی که علنا ، تبلیغ میکنند که مردم ما تنها نمی‌توانند رژیم را سرنگون کنند، کمک های آمریکا و... را یک راهکار عملی تبلیغ هم میکنند!!! یکدفعه همه مخالف دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور شدند!

حالا این سوال مطرح است،این گروها که تبلیغات گسترده علیه ورود ملیشاهای تحت فرماندهی سپاه برای کمک به سیل زدگان را اشغال ایران توسط گروهای مسلح خارجی تبلیغ کردند! (این را هم باید گفت؛ جدایی طلب عرب خوزستان طرفدار حمله صدام به «عربستان»و حتی کمک به صدام کردند. مثل گروه رجوی و یا صدام علیه ایران جنگیدند وپهلوی طلبها به تشویق صدام برای حمله به ایران بودند! اما ملیشای عراقی با ارتش و سپاه علیه صدام جنگیدند). اکنون طرفداران رجوی و پهلوی نظرشان در باره دخالت و حتی حمله نظامی بیگانگان برای تغییر رژیم تغییر کرده؟

 گروهای مخالف رژیم اگر بیگانگان به ایران حمله کنند کجا قرار خواهند گرفت؟
این سوالی است که باید از آنها پرسید و خلوص نیت وطن پرستی آنها مشخص شود؛ آیا مخالف دخالت  بیگانگان در امور داخلی کشور و جنگ علیه ایران هستند؟ آیا با اشغال کشور مخالفت خواهند کرد؟ یا اینکه باز مثل قبل همکاری خواهند کرد تا بکمک آنها رژیم  را تغییر دهند و یا براستی سر عقل آمده و همراه مردم میشوند و از طریق مردم ، به مردمسالاری برسند؟
از یک طرف این رویداد نشان داد، طرفداران عادی این گروهای وابسته به بیگانه، اگر حمله به ایران شود، مخالفت خواهند کرد.
دوم؛ آمریکا و اسرائیل هم متوجه شدند که مردم ایران، مثل مردم افغانستان که تاریخ و فرهنگ مشترک دارند، تجاوز بیگانه را تحمل نخواهند کرد وقتی حتی ورود ملیشاهای وابسته به سپاه را به عنوان اشغالگر میدانند، چه رسد اگر کشور بیگانه به ایران حمله کند...

حسن گلسفیدی                                                                                           

 

 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: