برنامه زنده از فيس بؤك در باره سپاه و حشد شعبي

گفتگو با بهزاد كريمي و مهرداد. درويش پور
تروريستي ناميدن سپاه و حضورحشد الشعبي در إيران
امشب ساعت 21 به وقت اروپاي مركزي با حضور :مهراد درويش پور و بهزاد كريمي

برنامه زنده در صفحه فيس يوكي 

Keianosh Tavakkoly

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: