آمریکا معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را 'تمدید نمی‌کند'