روایت نادرست روشنفکران سیاسی و حزبی در اقلیم کُردستان

گویا به تازگی آنها دریافته اند، که در برخی امثال و حکم زبان عربی و بویژه نزد مصریها، صراحتاً توهین به ملت کُرد وجود دارد. بر این اساس، آنها مردم را از طریق رسانهای خود و در دنیای مجازی به کینه توزی و عداوت بین دو ملت سوق می دهند.

 

در طول سالهای گذشته، بارها شاهد تحرکات اشتباه و به دور از عقل و منطق رهبران عشاییری احزاب کُرد، در اقلیم کردستان عراق بوده ایم.
جهالت قومی و درک نادرست از سیاست منطقه ای آنها، بعضاً باعث گردیده که تلاشها و مبارزه چندین ساله ملت کُرد در این بخش از سرزمین کُردستان به آسانی ضایع و تباه گردد و هیچ منفعتی عاید ملت انقلابی کُرد نشود.

بطورکلی دو خانواده بارزانی و طالبانی، از هر سو افسار نوعی قدرت ناسیونالیستی ـ عشاییری را در اقلیم کُردستان در اختیار خود دارند. آنچه برایمان عیان و آشکار است، در بطن همه افکار، اندیشه ها و تصمیمات سیاسی در اقلیم کُردستان عراق، نهایتاً این آداب و رسوم طایفه و عشیره است که بر دیگر اسباب سیاست و تصمیم گیریهای گروهی، حزبی و پارلمانی سایه افکنده است و مشروعیت صدچندان پیدا کرده است.
در چند روز اخیر، آقای برهم احمد صالح ـ رئیس جمهور عراق ـ که از سوی حزب اتحادیه میهنی کُردستان(حزب خانواده طالبانی ) و بعنوان کاندیدای مورد تائید کردها بر تخت ریاست جمهوری در بغداد تکیه زده است، دویست میلیون دینار عراقی برای برگزاری فستیوال سالانه عشاییری " عشیره جاف" اعطا نمود. ایشان با شرکت مستقیم در آن به همراه سایر مسئولین و رهبران احزاب کُرد، عملا ثابت نمود که هنوز در کُردستان عراق، هژمونی قدرت سیاسی احزاب، برخواسته از نوعی خوانش ذات و صفات عشاییری مردم است و تٲثیرگذاری فوق العاده بیشتری بر افکار نوین و امروزی دارد.!

زنده نمودن خصلت عشاییری، ایل بازی و طایفه گری از سوی رهبران احزاب عشاییری در کُردستان عراق، تنها به مثابه بخشی از شگردهای عامیانه آنها برای تسلط کامل بر منابع اقتصادی و منابع نفتی فراوانی است، که متاسفانه طبقات مختلف مردم اقلیم کُردستان عراق از آن محروم اند.

به یقین، شکست مفتضح رهبران اقلیم کُردستان در قضیه رفراندوم، فرار از کرکوک و کنترل شهر و منابع نفتی آن توسط دولت مرکزی عراق، از هرجهت به تضعیف روحیه و از دست دادن اقتدار سیاسی رهبران کُردستان عراق منجر گشته است. بنابراین آنان، نه مانند سابق پایگاه اجتماعی استواری دارند، و نه به سادگی می توانند رضایت مردم بسیار ناراضی در اقلیم را جلب کنند. در نتیجه به ابزارها و شگردهای دیگری از جمله دفاع از وجهه عشاییری و تولید کینه بین ملتهای کُرد و عرب روی آورده اند.
کانالهای ماهواره ای متعدد، روزنامه ها و دیگر رسانه های فراوانی که با منابع پترودلار و سرمایه عظیم مردم کُردستان عراق، اداره می شوند، اینک بر طبل حقد و ایجاد تنش با ملت عرب می کوبند.

گویا به تازگی آنها دریافته اند، که در برخی امثال و حکم زبان عربی و بویژه نزد مصریها، صراحتاً توهین به ملت کُرد وجود دارد. بر این اساس، آنها مردم را از طریق رسانهای خود و در دنیای مجازی به کینه توزی و عداوت بین دو ملت سوق می دهند.
داستان از آنجا آغاز گشت، که برخی از افراد بظاهر روشنفکر و از طبقه حاکم ناسیونالیست ـ عشاییر در حکومت محلی اقلیم، با مدنظر قراردادن یک برنامه مستند در بخش عربی تلویزیون فرانس ۲٤ و در شرح و تبیین مفهوم کلمه " ٳستکراد"، بلافاصله آنرا توهین تاریخی به ملت کُرد محسوب کردند.
آنها در ابتدا، سعی نمودند با مصادره به مطلوب کردن قضیه، نه تنها خواهان حذف کلمه شدند، بلکه اعلام کردند که مفهوم و معنی دیگری غیر از تحقیر کردن ملت کُرد در آن کلمه نهفته نیست و سازمانهای فرهنگی کُردستانی در کشورهای لبنان و مصر در پی حذف این اصطلاح عربی هستند.!

اما لازم است برای روشن تر شدن موضوع، تاریخچه ای هرچند مختصر را  با هم مرور کنیم؛
در زمان سلطان صلاح الدین ایوبی، کُردها نزد مصریها و سودانیها از جایگاه و پایگاه اجتماعی خاصی برخوردار بودند. نجابت و روحیه مردانگی، از جمله صفات بارزی بودند، که اهل مصر، کُردها را با آن می شناختند. زمانیکه یک مصری به طرف مقابل خود می گفت " تستکردني" یعنی تو من را كُرد حساب كرده ای؟!
یعنی، شما جایگاه والای یک کُرد شرافتمند را برای من قائل شده اید.؟!
متاسفانه اما، رفته رفته مردم مصر، چنان افراط و زیاده روی در بکارگیری کلمه کردند، که هرگاه با پلیس، دادگاه و ماموران دولت مشکلی پیدا می کردنند، برای نجات خویش به مامور دولت می گفتند: " تو کُردی" یعنی جوانمردی.
همزمان و در پاسخ فرد، پلیس و یا مامور دولت هم می گفت " بتستکردني"، یعنی آیا تو مرا كُرد فرض می كنی یا (ساده لوح می پنداری) ؟!
و بلافاصله می گفت، اما من كُرد نیستم و حالا تو را لت و کوب می کنم.!
 
بعد از چنین حالت و جهش نامتعارفی، بکارگیری کلمه در جهت کاملا مخالف با وضعیت پیشین خود، تغییر معنایی یافته و مع الاسف اینک، معنی " احمق و ساده لوح " انگاشتن طرف مقابل را درخود دارد. همزمان از سوی عامه مردم و در مجالس عمومی و بازار، و حتی در میان روشنفکران کشورهای مختلف عرب هم کاربرد فراوانی دارد.

البته زبانشناسان و اندیشمندان عرب و از جمله آقای "یوسف زیدان "، در این مورد چنین توضیح می دهند: " چون کُردها در زمان امپراطوری عثمانلی به آسانی و بدون مزد به هر کاری گمارده می شدند و از صداقت و جوانمردی آنها سوء استفاده می گشت و یا به قول عرب آنها مورد " استغلال "  و یا بهره برداری واقع می شدند، بنابراین مفهوم استکراد و کُرد دانستن هر شخصی، یعنی طرف را به آسانی "ساده لوح انگاشتن " و مورد بهره برداری قراردادن.!

در آخر اما، باید از روشنفکران ناسیونالیست ـ عشاییر در اقلیم کُردستان عراق پرسید، آیا در زمان صلاح الدین ایوبی کُردها با صفاتی ارزشمند، شٲن انسانی ستودنی و مقاماتی والا و رفیع وارد مصر و سودان و حتی شمال مالی نشدند؟!
آیا هنوز هم در مناطق مختلف مصر و حتی در شهر قاهره، بزرگترین خاندانهای عرب " کرداني" ها نیستند که اصلیت آنها کُردستانی است. و امروزه مردم عادی مصر آنها را با این نام و مسمی مورد خطاب قرار نمی دهند؟!
آیا بیشتر قریات و روستاهای مصر نامهایی مانند " كفر الاكراد" ندارند؟!
آیا اولین روزنامه كُردها " كُردستان " از سوی خاندان بدرخان در قاهره چاپ نشد؟!
آیا خودتان معتقد نیستید، که معمر قذافی اولین رهبر عرب بود، که با جدیت خواهان ایجاد" دولت مستقل کُردستان " شده بود؟!

بی شک، ما می توانیم دهها دلیل و برهان قاطع دیگر در مقابل سیاست تبلیغاتی غیر منطقی و پراز شیطنت رهبران کُرد در حکومت محلی کردستان عراق ذکر نمائیم.

پس روخوانی سطحی، سیاست ایجاد کینه و دشمنی بین ملت کُرد و عرب از سوی کوته فکران حاکم بر اقلیم کُردستان عراق، تنها به دلیل جلوگیری از آگاهی یافتن مردم اقلیم نسبت به دزدی ها و چپاول بیش از حد آنها در بیش از دو دهه از حکومت عشاییری است.
حکومت محلی ـ عشاییری که، علیرغم لاف و گزافه گویی فراوان، هنوز نتوانسته است یک فرهنگستان برای زبان و ادبیات کُردی تٲسیس کند، حال چگونه از سوی روشنفکران فاسدش به جنگ با ادبیات و اصطلاحات زبان عربی تشویق می شود؟!

منبع: 
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/434897/-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%
برگرفته از: 
https://www.albawabhnews.com/2063438
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: