پلیس در شیراز جوانی را مورد ضرب و شتم قرار داده

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: