روز کارگر, روز همپیمانی برای آزادی جامعه از استبداد، بیداد و تبعیض

روز کارگر همایش طبقه کارگر برای همبستگی جهت رهایی از بردگی مدرن است. هر سال در نخستین روز ماه مه نیروهای جبهه کار بر همپیمانی خود برای نفی استبداد، بیداد و تبعیض تاکید می کنند. طبقه کارگر ایران بخشی از جامعه و سرنوشت آن با سرنوشت کشور و مردم گره خورده است. کشور ما در دوران بسیار حساس و تاریخی قرار دارد و باید در مورد طبقه کارگر ایران و جامعه ایرانی مشخص تر سخن بگوئیم.
 

روز کارگر همایش طبقه کارگر برای همبستگی جهت رهایی از بردگی مدرن است. هر سال در نخستین روز ماه مه نیروهای جبهه کار بر همپیمانی خود برای نفی استبداد، بیداد و تبعیض تاکید می کنند. طبقه کارگر ایران بخشی از جامعه و سرنوشت آن با سرنوشت کشور و مردم گره خورده است.  کشور ما در دوران بسیار حساس و تاریخی قرار دارد و باید در مورد طبقه کارگر ایران و جامعه ایرانی مشخص تر سخن بگوئیم.

پس از چیرگی حکومت اسلامی، ایران از مدار سرمایه داری کلاسیک خارج شده و در غیبت طبقه سرمایه دار، قشر انگل، اوباش و دلال (کاست حکومتی دینداران) سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کشور را شوم و نکبتبار رقم زدند.

“کاست حکومتی دینداران” متشکل از شبکه های مافیائی ملاهای شیعه، ارتش مکتبی (سپاه پاسداران) و میلیس خیابانی (باندهای فاشیستی بسیجی) در ارتباط با سرمایه دلال، جایگزین طبقه سرمایه دار شده و کشور را از مدار تولید، سازندگی و پیشرفت خارج ساخت.

تضاد اصلی در ایران، تضاد جامعه ایرانی با کاست حکومتی دینداران است. در جامعه ای با مختصات کنونی کشور ما، مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار، معنای خود را از دست داده است. طبقه کارگر در جریان نابودی صنعت و فلج گشتن تولید و فقدان کار تحلیل رفته، و آبشخور مالی رژیم نه بیشتر از استثمار، که اساسن بر فروش سرمایه ملی نظیر نفت، گاز، آب، خاک، جنگل و .. می باشد.

برای پیشگیری از فروپاشی جامعه، قرار گرفتن کشور روی ریل پیشرف و ایجاد مکانیزم های سیاسی – اقتصادی زندگی مطلوب، کار، تولید و رفاه، می بایستی همه طبقات و اقشار مفید و مترقی پا در میدان مبارزه برای نجات جامعه و کشور بگذارند. جامعه ما در سایه فهم مشترک از چرائی وضعیت فاجعه بار کنونی، می تواند به یاری کارآفرین و کارکن بر بنیاد ارزش های آزادیخواهانه، لائیک و سوسیال دمکراتیک، حرمت کارگر و جامعه را حفظ کند و به نیازهای آزادی، رفاه، آسایش و امنیت باشندگان ایران پاسخ دهد.

در ایران ما، برداشتن هر گام سازنده، با مانع جمهوری اسلامی برخورد می کند. طبقه کارگر، گروه های اجتماعی جبهه کار و اقشار آزادیخواه در جامعه نمی توانند نسبت به الویت همبستگی ملی در میدان مبارزه بی توجه باشند و منافع طبقه، گروه و قشر خاص را بر مسئله نابودی موجودیت جامعه و کشور ترجیح دهند.

ایران و جامعه ایرانی به جنبش هدفمند همگانی برای ساختن فردای خود نیاز دارد. جنبشی که همه خانواده های جنبش کارگری، جنبش ملی، آزادیخواهان دمکرات، کارگران و کارآفرینان در آن سهیم باشند.

از اینرو با آگاهی به اینکه طبقه کارگر و هیچکدام از اقشار اجتماعی در چارچوب رژیم اسلامی شانسی برای زندگی بهتر ندارند و راهکار، سرنگونی کلیت نظام است، دفاع از 1) مطالبات طبقه کارگر ، 2) حق آزادی طبقه کارگر برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی و سیاسی، 3) همبستگی ملی برای آزادی زندانیان سیاسی و بویژه کنشگران کارگری، وظیفه ای آزادیخواهانه، دمکراتیک و انسانی هر ایرانی آزاده محسوب می شود.

روز کارگر, روز همپیمانی برای آزادی و رهائی جامعه از استبداد، بیداد و تبعیض گرامی باد!

اقبال اقبالی

30.04.2019

منبع: 
تریبون ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: