اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص روز کارگر

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، روزاول ماه مه، روزکارگررا، به همۀ کارگران جهان، بخصوص کارگران ستم کشیده وغارت

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، روزاول ماه مه، روزکارگررا، به همۀ کارگران جهان، بخصوص کارگران ستم کشیده وغارت شدۀ تحت سلطۀ جمهوری اسلامی درایران، تبریک میگوید.

 

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال امیدواراست با اعتصاباتِ سراسریِ کارگران بخصوص کارگران شرکت نفت، درپیوند با عدالت خواهی وبرابری طلبی ملیتها وهمه دموکراسی خواهان ایرانی، به عمرمنحوس رژیم ملاشاهی ولایت فقیه، برای همیشه نقطۀ پایان گذاشته شود.

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال

1 می 2019

منبع: 
کنگره ملیتها
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: