اعتراضات شدید فرهنگیان به حکومت در همایش های سراسری روز معلم

ویدئو
در روز ۱۲ اردیبهشت ۹۸، فرهنگیان ایران آیین «روز معلم» را با برپا کردن گردهمایی های اعتراضی گسترده در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرهای سراسر کشور به جا آوردند.

دراین گردهمایی ها، فرهنگیان، به سختی گذران زندگی و پایمال شدن حقوق صنفی خود، سرکوب فعالیت های صنفی معلمان، نابرابری های تحمیل شده از سوی حکومت و فساد و ناکارآمدی نهادهای حکومتی اعتراض کرده، خواهان آزادی کنشگران معلم زندانی، افزایش دریافتی، بیمه های کارآمد و برآورده شدن دیگر حقوق صنفی و مدنی خود شدند. سخنرانی ها و شعارهای ....

در روز ۱۲ اردیبهشت ۹۸، فرهنگیان ایران آیین «روز معلم» را با برپا کردن گردهمایی های اعتراضی گسترده در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرهای سراسر کشور به جا آوردند.

دراین گردهمایی ها، فرهنگیان، به سختی گذران زندگی و پایمال شدن حقوق صنفی خود، سرکوب فعالیت های صنفی معلمان، نابرابری های تحمیل شده از سوی حکومت و فساد و ناکارآمدی نهادهای حکومتی اعتراض کرده، خواهان آزادی کنشگران معلم زندانی، افزایش دریافتی، بیمه های کارآمد و برآورده شدن دیگر حقوق صنفی و مدنی خود شدند.

سخنرانی ها و شعارهای گردهمایی های ۱۲ اردیبهشت، از ناخوشنودی فراوان معلمان ایرانی از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور و اراده ی استوارآنان برای مبارزه تا رسیدن به خواست های صنفی و ملی شان حکایت می کند.

در تهران، مزدوران امنیتی و لباس شخصی رژیم جمهوری اسلامی به گردهمایی فرهنگیان در برابر اداره کل آموزش و پرورش هجوم آورده، شماری از همایشگران را مصدوم و دستگیر کردند، که دو تن از اعضای هیأت مدیره ی کانون صنفی معلمان تهران به نام های رسول بداقی و محمدتقی فلاحی، در میان دستگیرشدگان می باشند.

در پایان همایش های فرهنگیان در هر شهر، قطعنامه ی گردهمایی روز معلم، که از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران صادر شده است، خوانده شد.

https://www.youtube.com/watch?v=5eOSzSOoDXw

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: