جنگ احتمالی و مواضع اپوزیسیون ایران حسن شریعتمداری

در این گفت و گو ابتدا آقای حسن شریعتمداری در باره تشدید بحران رابطه آمریکا و ایران و احتمال جنگ صحبت کردند و سپس سوال شد که نحله های مختلف اپوزیسیون چگونه با خطر جنگ برخورد می کنند و آیا براستی برای بخشی از مخالفین رژیم اسلامی جنگ نعمت است؟آنگاه در باره" شورای مدیریت دوران گذار"سوال شد و در خاتمه سوالات دوستان د برنامه لایو فیس بوکی پرسیده شد:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: