دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم!

قسمت هفتم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! "دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم!"
برنامه ای از منوچهر نامور آزاد
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پاریس

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: