گفتگوی کانال " شیر و خورشید "با کیانوش توکلی و دکتر احمدی

در این گفتگو کیانوش توکلی در باره آسیب شناسی اپوزیسیون ایران مطالبی را طرح کرد و سپس دکتر احمد در باره مسایل صحبت کرده اند که اینک آماده پخش می باشد:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: