روحانی در دیدار با فعالان سیاسی: در شرایط سختی قرار داریم