نامه شورای دموکراسی خواهان ایران;به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق

سیاست های جنگ افروزانه جمهوری اسلامی ايران در کشورهای خاورمیانه و مداخله در امور کشورهای دیگرمنطقه از جمله کشور شما عراق، هیچگاه مورد تایید مردم ایران نبوده و نیست. هزینه سرسام آور جنگهای خود سرانه جمهوری اسلامی ايران بدون رضایت مردم ایران واز جیب و ثروت آنها پرداخت شده است و ميشود، که این اقدام مضاف برسوء مدیریت جمهوری اسلامی و بحران اقتصادى ناشى از آن، فقر موجود در کشور ما را تشدید کرده است. به همین دلایل مردم ایران زیر فشارهای سخت دیکتاتوری جمھوری اسلامی سر بە عصیان برداشتەاند

نامه سرگشاده از :شورای دموکراسی خواهان ایران

 به: جناب آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر محترم عراق

با تقدیم احترام، همانگونه که آگاه هستید، ازماه گذشته تاکنون صدها تن از اتباع کشور شما، تحت نام شبه نظامیان حشدالشعبی که تحت فرمان سپاه تروریستی قدس ميباشند، وارد کشور ما ایران شده اند، که ورود، حضور و تحرکات غیر قانونی آنها باعث نگرانی شدید مردم کشور ما شده است.

جناب نخست وزير

سیاست های جنگ افروزانه جمهوری اسلامی ايران در کشورهای خاورمیانه و مداخله در امور کشورهای دیگرمنطقه از جمله کشور شما عراق، هیچگاه مورد تایید مردم ایران نبوده و نیست. هزینه سرسام آور جنگهای خود سرانه جمهوری اسلامی ايران  بدون رضایت مردم ایران واز جیب و ثروت آنها پرداخت شده است و ميشود،  که این اقدام مضاف برسوء مدیریت جمهوری اسلامی و بحران اقتصادى ناشى از آن،  فقر موجود در کشور ما را تشدید کرده است. به همین دلایل مردم ایران زیر فشارهای سخت دیکتاتوری جمھوری اسلامی سر بە عصیان برداشتەاند و سپاە پاسداران کە در اذهان مردم ما همواره بعنوان یک سازمان تروریستی حافظ نظام جمهوری اسلامی مطرح است، مورد تنفر و غضب مردمان ایران قرار گرفته است. درچنین شرایطی، حضوراتباع کشور شما در شکل میلیشای وابستە بە سپاە پاسداران تبدیل بە نیروی جلو دار آنها شده و در مقابل مردم ایران قرار گرفته اند. اکنون کشور ما با واقعیت و خطر سرکوب و کشتار مردم معترض ایران توسط شبه نظامیان وارداتى سپاه پاسداران  روبرو شده است.

جناب نخست وزير

ما مطمئن هستیم که گروه حشدالشعبی بدون اجازه دولت و یا ارتش عراق وارد ایران شده است. اما با توجه به اینکه این گروه شبه نظامی درنوامبر سال ۲۰۱۶ با تصویب مجلس قانونی عراق بخشی از ارتش رسمی کشور شما بشمار می آید و از سوی دیگر، از آنجاییکه افراد این گروه بعنوان اتباع و شهروندان کشور شما، تحت ریاست و مدیریت قانونی دولت شما قرار دارند، بنا براین مسئولیت حضور غیر قانونی آنها در کشور ایران متوجه مجلس عراق و دولت متبوع شما است. حضور غیر قانونی این گروه شبه نظامی در ایران، فارغ از اهداف و عملکرد سپاه قدس، به مفهوم حضور مسلحانه بخشی از ارتش کشور شما در ایران و دخالت در امور داخلی کشور ما محسوب می شود.

جناب نخست وزير

شورای دموکراسی خواهان ایران متشکل از احزب و سازمان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از دولت شما می خواهد که بر بنياد قوانين کشور عراق، گروه ميليشياى حشدالشّعبی را از کشور ما به داخل کشورتان فرا بخوانید و از رنج مردم ایران بکاهید. ما مطمئن هستیم همه ارکان قانونی کشور شما و همه مردم عراق بعنوان کشور دوست و همسایه احساس همدردی عمیق با مردم ایران دارید و این احساس مشترک از سوی مردمان ایران نیز متقابلاًمتوجه  مردمان کشور شما است. چنانچه بحران حضور غیر قانونی میليشياى حشدالشّعبی کشورعراق در کشور ايران توسط دولت و مجلس کشور شما بطور مسالمت آميزو قانونی حل نشود، مردم ایران با داشتن حق دفاع از خود و سرزمینشان، شبه نظامیان حشدالشعبی را از کشورخود بیرون خواهند راند، اما انفعال دولت شما در بازگرداندن آنها به کشورشان عراق در دراز مدت به همزیستی مسالمت آمیز مردمان دوکشور آسیب جدى وارد خواھد کرد.

دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران

رونوشت به: دبیرکل سازمان ملل متحد

جبهه دموکراتیک ایران

جبهه متحد بلوچستان

جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه

حزب دموکرات کردستان

حزب کومله کردستان ایران

حزب تضامن دموکراتیک اهواز

حزب اتحاد بختیاری،لرستان و کهکیلو و بویر احمد(لرستانات)

حزب مردم بلوچستان

سازمان فرهنگی سیاسی آذربایجان

شورای همبستگی ترکمن ایران

منبع: 
https://www.democratsofiran.com/archives/3782
برگرفته از: 
https://www.democratsofiran.com/archives/3782
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: