بامداد امروز تجمع مردم در چند شهر ایران

بامداد ۲۷ اردیبهشت تجمع شبانه مردم در چند شهر ایران برگزار شد.ویدو زیر از اراک مردم با شعار " مرگ بر دیکتاتور" نارضایتی عمیق خود را از دستگاه ولایت فقیه نشان داده اند. بر اساس گزارش شبکه های اجتماعی ویدو کلیب هایی که نشان می دهد مردم ت در برخی مناطق دست به تظاهرات و سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتورداده اند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: