یک مقام جمهوری اسلامی: ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات آماده است