دین، قدرت سیاسی و حقوق انسان

سخنرانی آقایان کدیور و بنی صدر در پاریس
رابطۀ حقوق و سیاست با دین در جهان امروز
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: