جلسه پرحاشیه؛ انتقاد از 'بیت رهبری' در حضور علی خامنه‌ای